JAUNUMI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Notiks ikmēneša domes sēde

Notiks ikmēneša domes sēde

2014.gada 24.septembrī plkst.15:00 notiks domes sēde.

Read more

Atjaunos siltumtrasi Zvejniekciemā

Atjaunos siltumtrasi Zvejniekciemā

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes lēmumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2014. gada 30. aprīlī savā īpašumā pārņēma siltumtrases un katlumāju Zvejniekciemā, līdz ar to pārņemot arī SIA “THERMAL” un v/a “Latvijas...

Read more

Saulkrastieši pievelkas 883 reizes

Saulkrastieši pievelkas 883 reizes

    Vislatvijas spēka dienas ietvaros arī Saulkrastos notika pievilkšanās sacensības. Kopā Saulkrastu sporta centra sporta laukumā savus spēkus demonstrēja 71 dalībnieks, pievelkoties 883 reizes. Šis rezultāts dod mums 20.vietu vislatvijas 95...

Read more

Plāno uzsākt sadarbību

Plāno uzsākt sadarbību

No 2015.gadā Saulkrastu un Carnikavas novadi plāno uzsākt kopēju darbību Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “SERNIKON” ietvaros.

Read more

Labiekārtojumi Saulrieta takā

Labiekārtojumi Saulrieta takā

Arī šogad Saulkrastu novada dome piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības finansēta projekta „Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” aktivitātēs, ko atbalsta un izmaksas daļēji sedz arī Meža attīstības fonds.  

Read more

Tiks īstenots vides izglītības projekts

Tiks īstenots vides izglītības projekts

Projekta „Piekrastes kāpas un pludmale kā atslēga uz novada ilgtspējīgu attīstību” mērķis ir ar dažādu aktivitāšu palīdzību veicināt iedzīvotāju izpratni par novada teritorijā esošajām dabas vērtībām, īpašu akcentu liekot uz...

Read more

Aicinām iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai

Aicinām iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai

Saulkrastu novada dome līdz š.g. 15.oktobrim aicina iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai, iesniedzot rakstisku ierosinājumu Saulkrastu domē.

Read more

Peldūdens kvalitāte šajā peldsezonā

Peldūdens kvalitāte šajā peldsezonā

Šodien, 15.septembrī, noslēdzas 2014.gada oficiālā peldsezona. Šajā peldsezonā visā Latvijā Veselības inspekcijas speciālisti ņēma ūdens paraugus 54 oficiālajās peldvietās – 33 jūras piekrastes peldvietās un 21 iekšzemes ūdeņu peldvietā (sešās...

Read more

Domes ziņas septembrī

Domes ziņas septembrī

Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” septembra numurs.

Read more

Pieķerti tirgojam alkoholu nepilngadīgajiem

Pieķerti tirgojam alkoholu nepilngadīgajiem

Vasaras mēnešos Saulkrastu pašvaldības policijas rīkoja reidus, lai pārbaudītu tirdzniecības vietas, vai  tajās tiek tirgoti  alkoholiskie dzērieni  nepilngadīgajiem.  Veicot pārbaudes septiņos veikalos, kas  atrodas  dārzkopības  kooperatīvu   teritorijās,  sešās   vietās  ...

Read more

Pabeigta ietves rekonstrukcija Skolas un Smilšu ielās

Pabeigta ietves rekonstrukcija Skolas un Smilšu ielās

Septembra sākumā pabeigta ietves rekonstrukcija Skolas ielā posmā no Raiņa ielas līdz Smilšu ielai, kā arī izbūvēts jauns ietves posms gar Smilšu ielu no Skolas ielas līdz skolas vārtiņiem.

Read more

Aicina pusaudžu vecākus

Aicina pusaudžu vecākus

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā- apjukuši, nepārliecināti un...

Read more

Saulkrastu novada dome aicina brīvprātīgos pieteikties vides monitoringam novadā

Saulkrastu novada dome aicina brīvprātīgos pieteikties vides monitoringam novadā

2013.gada 29.maijā Saulkrastu novada dome apstiprināja Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.  

Read more

Pasliktinājusies peldūdens kvalitāte neoficiālajās peldvietās

Pasliktinājusies peldūdens kvalitāte neoficiālajās peldvietās

Šā gada peldsezonas pēdējās peldūdens kvalitātes pārbaudes 54 oficiālajās peldvietās liecina, ka peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir atļauts. Tomēr pēdējo divu nedēļu laikā biežo lietusgāžu dēļ ir...

Read more

Kā vecākiem kļūt par prasmīgiem bērnu audzinātājiem

Kā vecākiem kļūt par prasmīgiem bērnu audzinātājiem

Bērnu un jauniešu dienas centrā „Saulespuķe” 2014. gada septembrī  sāksies apmācības pirmskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākiem „Bērnu emocionālā audzināšana”.

Read more

Notiks cirsmas izsole

Notiks cirsmas izsole

Saulkrastu novada dome rīko ceļu joslas cirsmas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli Pirmā iela, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130020192, kvartāls 2, nogabals 1;2, izcērtamā platība 0,3 ha, izcērtamais...

Read more

Notiks zemes īpašumu izsole

Notiks zemes īpašumu izsole

Saulkrastu novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus neapbūvētus zemes īpašumus „Roze 291”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032823, platība 0,0777 ha, nosacītā cena ...

Read more

Veiks ielu apgaismojuma rekonstrukciju

Veiks ielu apgaismojuma rekonstrukciju

Kā jau iepriekš tika informēts, a/s ”Sadales tīkli” veic virszemes elektrolīniju nomaiņu Pēterupes ciemā starp Zītaru un Pēterupes ielām, līdz ar to šajā rajonā nedarbosies ielu apgaismojums.

Read more

Tiek rīkots seminārs par atbalstu lauksaimniecībai un zivsaimniecībai

Tiek rīkots seminārs par atbalstu lauksaimniecībai un zivsaimniecībai

Latvijas lauku un konsultāciju centrs sadarbībā ar Zemkopības ministriju 10.septembrī Saulkrastos, kompleksā „Minhauzena Unda” organizē informatīvu semināru „Atbalsts lauksaimniecībai un zivsaimniecībai 2014.–2020. gadā.  

Read more

Poliklīnikas speciālistu darba laiki septembrī

Poliklīnikas speciālistu darba laiki septembrī

Saulkrastu poliklīnikas speciālistu un rentgena kabineta darba laiki septembrī.

Read more

Pašvaldības policija turpinās dežūras

Pašvaldības policija turpinās dežūras

Arī jaunajā mācību gadā Saulkrastu pašvaldības policija turpinās jau iepriekš uzsāktās dežūras pie Saulkrastu vidusskolas sākumskolas gājēju pārejas Raiņa ielā no 7.45 līdz 8.15 un Zvejniekciemā pie Tallinas un Atpūtas...

Read more

Notiks ūdensvadu dezinfekcija un skalošana

Notiks ūdensvadu dezinfekcija un skalošana

Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā tiks uzsākta Zvejniekciema, Saulkrastu ūdensvadu pakāpeniska dezinfekcija un skalošana, SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus, līdz nākamajiem norādījumiem, atturēties no nevārīta dzeramā ūdens lietošanas uzturā.

Read more

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2014./2015. mācību gadā.

Read more

Sveiciens Zinību dienā!

Sveiciens Zinību dienā!

Saulkrastu novada dome sveic visus skolēnus, skolotājus, vecākus jaunajā mācību gadā, vēlot darboties gribu, zinātkāri, sekmes mācībās, prieka pilnas tikšanās un 1.septembra gaišo noskaņojumu saglabāt visa mācību gada garumā !

Read more

Ar zivju fonda atbalstu realizēti trīs projekti

Ar zivju fonda atbalstu realizēti trīs projekti

Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Vidzemes zvejnieku biedrību ir sekmīgi realizējusi Zivju fonda finansiāli atbalstītus projektus par Ķīšupes un Pēterupes dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu un zivju resursu aizsardzības pasākumiem.  

Read more

1.septembris novada izglītības iestādēs

1.septembris novada izglītības iestādēs

Saulkrastu vidusskolā 1.septembri iezvanīs plkst.9.00 Saulkrastu sporta centrā. Zvejniekciema vidusskolā svinīgais pasākums sāksies plkst. 9.00.

Read more

Iepazīstas ar izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam

Iepazīstas ar izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam

26.augustā Saulkrastu novada domes deputāti Normunds Līcis, Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis un izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, piedaloties Saulkrastu vidusskolas direktorei Veltai Kalnakārklei,...

Read more

Skolēni grib izteikties

Skolēni grib izteikties

Skolēniem jāļauj izteikties! Skolēnus jāmāca uzklausīt! Arī Saulkrastu novads var būt viena no vietām Latvijā, kur notiek debates – īsti debašu turnīri! Tieši tāpēc, skolotāj, piesakies un maini Saulkrastus!

Read more

Izmaiņas Saulkrastu virziena vilcienu sarakstos

Izmaiņas Saulkrastu virziena vilcienu sarakstos

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” informē, ka, ņemot vērā pasažieru skaita samazināšanos, sākot ar pirmdienu, 1. septembri, tiks atcelti vairāki  Saulkrastu virzienu elektrovilcieni, kuri norīkoti vasaras periodā.

Read more

Notiks domes sēde

Notiks domes sēde

Trešdien, 27.augustā, plkst.15.00 notiks ikmēneša domes sēde.

Read more

Otrreizējai pārstrādei nodots rekordliels daudzums videi kaitīgu preču

Otrreizējai pārstrādei nodots rekordliels daudzums videi kaitīgu preču

Lai veicinātu nolietotu elektropreču nodošanu otrreizējai pārstrādei un to nenonākšanu mežos vai citviet, kur tās var radīt apdraudējumu videi un cilvēka veselībai, SIA ZAAO (ZAA0) papildus ikdienā nodrošinātai elektropreču savākšanai...

Read more

Saulkrastiem balva par riteņbraukšanas veicināšanu

Saulkrastiem balva par riteņbraukšanas veicināšanu

Šī vasarā Saulkrastu novads piedalījās pašvaldību konkursā „Aktīvākā pašvaldība Latvijā ikdienas riteņbraukšanas veicināšanā”. Konkurss tika organizēts starptautiska projekta „Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidējā izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz...

Read more

Uzsāks LEADER projektu pieņemšanu

Uzsāks LEADER projektu pieņemšanu

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (turpmāk – RRLAB) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu uzsākšanu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”...

Read more

Pieejams jauns ūdensskaitītāju rādījumu nodošanas veids

Pieejams jauns ūdensskaitītāju rādījumu nodošanas veids

Kopš jūlija beigām, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) saviem klientiem ir nodrošinājis ērtāku ūdensskaitītāju rādījumu nodošanas veidu. Jau iepriekš ikmēneša fiksētos ūdensskaitītāju rādījumus varēja nodot, informāciju ievadot interneta vietnē www.komunalserviss.lv un...

Read more

Mobilais mamogrāfs Saulkrastos septembr'ī

Mobilais mamogrāfs Saulkrastos septembr'ī

Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfs  Saulkrastos ieradīsies 8. septembrī pie Saulkrastu slimnīcas,Ainažu iela 34.

Read more

Saulkrastos durvis vērs "Telpa bērnam"

Saulkrastos durvis vērs

  Augustā Saulkrastos durvis vērs jauns rotaļu, attīstības un izglītības centrs bērniem - "TELPA BĒRNAM". Centrs apvieno mazuļu un bērnu aprūpes, attīstības un izklaides iespējas.      

Read more

Veltījums Baltijas ceļa 25. gadadienai

Veltījums Baltijas ceļa 25. gadadienai

  Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īsteno projektu "Baltijas ceļa stāsti". Projekta mērķis ir līdz šī gada beigām aktīvi iesaistīt...

Read more

Nedarbosies ielu apgaismojums

Nedarbosies ielu apgaismojums

Līdz ar to, ka notiek a/s „Sadales tīkli” organizētie darbi – virszemes kabeļa ieguldīšana zemē, remontdarbu laikā nedarbosies ielu apgaismojums starp Brāļu Kaudzīšu, V.Lāča, Pēterupes un Zītaru ielām.

Read more

Koka laipu nomaiņa Zvejniekciemā

Koka laipu nomaiņa Zvejniekciemā

Augustā ir uzsākta koka laipu nomaiņa kāpās Zvejniekciemā, Melnsila ielas galā un no Upes ielas gar kempingu "Jūras priedes" līdz pludmalei. Darbu ietvaros plānota esošo koka laipu pilnīga demontāža un...

Read more

Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti apstiprina – peldēties ir atļauts

Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti apstiprina – peldēties ir atļauts

   Veselības inspekcija informē, ka 4. un 5.augustā veiktajās peldūdens kvalitātes pārbaudēs ūdens paraugos mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts. 54 oficiālajās peldvietās  peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts. 

Read more

Atjaunos Saulkrastu vidusskolas fasādes

 Atjaunos Saulkrastu vidusskolas fasādes

Šī gada augustā tiks uzsākta ilgi gaidītā Saulkrastu vidusskolas fasādes atjaunošana. Darbu ietvaros plānots noņemt bojātos fasādes fragmentus un liekos elementus, atjaunot apmetumu, karnīzes, logu ailu elementus, cokolu, uzstādīt jaunas ārdurvis...

Read more

Piedalies aptaujā par Saulkrastu novada attīstību

Piedalies aptaujā par Saulkrastu novada attīstību

Lai varētu pietiekami labi novērtēt plānošanas dokumentu īstenošanu un Saulkrastu novada ilgtspējību, lūdzam veltīt dažas minūtes Jūsu laika un atbildēt uz zemāk pievienotajiem jautājumiem.

Read more

Domes ziņas augustā

Domes ziņas augustā

Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” augusta numurs.

Read more

Aicinām izmantot bezmaksas autostāvvietu

Aicinām izmantot bezmaksas autostāvvietu

Saulkrastu iedzīvotājiem un novada viesiem ir pieejama bezmaksas autostāvieta, kas izveidota netālu no Saulkrastu estrādes. Autostāvieta atrodas netālu no pludmales A.Kalniņa ielā, nogriežoties no Ainažu ielas. 

Read more

Notiks ceļa remontdarbi

Notiks ceļa remontdarbi

Sākot ar 6.augustu, ceļa posmā no Murjāņu ielas līdz Raiņa ielai notiks ceļa remontdarbi. Tiks atjaunota brauktuves virskārta, kā arī uzlabots ceļa marķējums.   Plānots, ka remontdarbi norisināsies līdz septembra sākumam. Darbus...

Read more

Paziņojums par zemes īpašumu

Paziņojums par zemes īpašumu

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 30.07.2014. lēmumu “Par zemes gabala nodošanu nomā”, ar apbūves tiesībām tiek iznomāts Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra...

Read more

Izsludināta pieteikšanās uz vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu amatu

Izsludināta pieteikšanās uz vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu amatu

Gatavojoties 12 Saeimas vēlēšanām, kas notiks šā gada 4.oktobrī, paziņojam, ka Saulkrastu novadā strādās divi vēlēšanu iecirkņi: 768. Iecirknis Saulkrastu novada domē (Raiņa ielā 8) un 769. iecirknis Zvejniekciema vidusskolā...

Read more

Atbalsta daudzbērnu ģimenes

Atbalsta daudzbērnu ģimenes

Arī šogad Latvenergo atbalsta Latvijas daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie. Ģimenei piešķir vienu dāvanu karti, kas nozīmē, ka ģimenei nebūs jāmaksā par elektrību, līdz...

Read more

Var pieteikt asenizācijas pakalpojumu

Var pieteikt asenizācijas pakalpojumu

  Ņemot vērā to, ka vasaras sezonas laikā Saulkrastu novadā ievērojami palielinās iedzīvotāju skaits un līdz ar to arī ikdienas komunālo pakalpojumu nepieciešamība, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) atgādina, ka iedzīvotāji var...

Read more

Poliklīnikas speciālistu darba laiki augustā

Poliklīnikas speciālistu darba laiki augustā

Saulkrastu poliklīnikas speciālistu  un rentgena kabineta darba laiks augustā.

Read more

PASĀKUMI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Pārbaudes spēle basketbolā

Pārbaudes spēle basketbolā

  Piektdien, 19.septembrī pirmo reizi jaunajā sezonā saviem skatītājiem atrādīsies LBL3 bronzas medaļu ieguvēji - Saulkrastu basketbolisti, aizvadot pārbaudes spēli ar Iecavas komandu. Sākums Saulkrastu sporta centrā 20.00, ieeja bez maksas.

Read more

Kinofestivāla "Baltijos Banga" atskaņas Saulkrastos

Kinofestivāla

  No 20. līdz 22. septembrim kinofestivāla „Baltijos Banga” filmu retrospekcija k/n „Zvejniekciems”. Tiks demonstrētas 7 Baltijas valstu  filmas. Ieeja visos seansos brīva. Filmu programma un seansu laiki - zemāk.  

Read more

Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā

Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā

  13.septembrī 19.00 Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanās, 6.psms.

Read more

Vislatvijas spēka diena Saulkrastos

Vislatvijas spēka diena Saulkrastos

  14.septembrī no 9.00 līdz 14.00 Saulkrastu sporta centra sporta laukumā Vislatvijas spēka dienas ietvaros notiks pievilkšanās sacensības. Vairāk informācijas spekadiena.lv

Read more

Dzejas dienas Rīgas ielā

Dzejas dienas Rīgas ielā

12.septembrī 19.00 „Dzejas dienas Rīgas ielā” – aicinām visus pievienoties neparastam braucienam pa Rīgas ielu Saulkrastos, kas sevī glabā dzejas burvību.Katrā no autobusu pieturām notiks vietai un noskaņai atbilstoši dzejas...

Read more

Izrāde pieaugušajiem "Sex guru"

Izrāde pieaugušajiem

  12.oktobrī 16.00 komēdija „SEX GURU” Biļetes iespējams iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs un  Saulkrastos – k/n „Zvejniekciems” pie administratora no 8.septembra. Uzmanību! Ieeja izrādē no 16 gadu vecuma!

Read more

Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi aicina

Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi aicina

Sākoties jaunam mācību gadam, arī daudzi Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi aicina pievienoties interesentus un brīvo laiku pavadīt saturīgi! Zemāk piedāvājam tabulu, kurā redzama Saulkrastu PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” māksliniecisko...

Read more

Rokdarbnieku "Saules lolojums"

Rokdarbnieku

No 1.līdz 7.septembrim Saulkrastu domes zālē rokdarbnieku pulciņa un audēju kopas "Kodaļa" dalībnieku jaunāko darbu izstāde "Saules lolojums". Izstāde apskatāma domes darba laikā. Tikšanās ar autoriem un izstādes noslēgums 7.septembrī...

Read more

Folkloras festivāls "Pa saulei"

Folkloras festivāls

30.augustā Saulkrastos gadskārtējais folkloras gestivāls "Pa saulei", kurā piedalās Saulkrastu folkloras kopa "Dvīga", kā arī folkloras kopas no Olaines, Carnikavas un Cēsim. no 13.00 k/n "Zvejniekciems" visi laipni aicināti uz...

Read more

Pavadīsim "ceļojumā" JK "Anima"

Pavadīsim

  22.augustā 19.00 Saulkrastu jauktais koris ANIMA uzsāks jauno sezonu- ar neparastu, sportiski muzikālu aktualitāti. Trīs dienu garumā koristi dosies velo ekspedīcijā, kuras mērķis ir apzināt un ieskandināt svētvietas Saulkrastu apkaimē....

Read more

Seno ugunskuru nakts - konkurss saulkrastiešiem!

Seno ugunskuru nakts - konkurss saulkrastiešiem!

Atsaucoties uz nodibinājuma RĪGA 2014 aicinājumu, 30.augustā aicinām visus Baltijas jūras valstu piekrastes iedzīvotājus iedegt ugunskurus jūrmalā vienlaicīgi - pl.21.30! Lai šo brīdi padarītu košāku, sadarbībā ar SIA FAVILLE radošo...

Read more

Baltijas ceļam 25!

Baltijas ceļam 25!

  23.augustā 14.00 Saulkrastu domes zālē, atzīmējot Baltijas ceļa 25.gadadienu, notiks Ingas Zemītes grāmatas "Saulkrasti. No vissenākajiem laikiem līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai" atklāšanas svētki.

Read more

Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas

Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas

Arī šogad Saulkrasti aicina ikvienu būt kopā neaizmirstamos ērģeļmūzikas koncertos Saulkrastu Pēterupes ev.lut.baznīcā: 22.augustā 21.00 sadarbībā ar SIA "Latvijas koncerti" garīgās mūzikas programma "O Lux Beata", kurā muzicē Ilze Reine,...

Read more

Saulkrastu čempionāts šautriņu mešanā

Saulkrastu čempionāts šautriņu mešanā

  16.augustā Saulkrastu sporta centrā, Smilšu ielā 3 risināsies Baltijas reitinga sacensību kārtējais posms, kas reizē ir arī Saulkrastu čempionāts. Šajās sacensībās, kur reitinga punktus dalīs Latvijas, Lietuvas un Igaunijas meistarīgie...

Read more

Notiks Velo diena

Notiks Velo diena

Šogad jau otro gadu pēc kārtas Saulkrastu pilsētā norisināsies velo diena, kuras ietvaros paredzētas aktivitātes ikvienam, kura sirdij tuvs un mīļš ir vasaras labākais pātvietošanās līdzeklis – velosipēds.

Read more

Jaunie Latvijas kamermūziķi - Saulkrastiem

Jaunie Latvijas kamermūziķi - Saulkrastiem

  Vasara turpinās, turpinās arī muzikāli pārsteigumi un piedāvājumi. Šoreiz  aicinām divos koncertos – 16.augustā 21.00 Saules laukumā un 17.augustā 17.00 Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā -  vienuviet dzirdēt jaunos un...

Read more

Spānijas ritmi Saulkrastos!

Spānijas ritmi Saulkrastos!

17.augustā 16.00 Saules laukumā visi aicināti uz flamenko deju studijas "DUENDE" vasaras nometnes noslēguma koncertu! Flamenko deju studija "DUENDE" iepriecina saulkrastiešus jau 3.gadu, un šogad koncerta apmeklētāji varēs redzēt gan...

Read more

Amatierteātru saiets "Saulkrastu smaids 2014"

Amatierteātru saiets

9.augustā Saulkrastos viesosies amatierteātru aktieri no Dobeles, Grundzāles un Lejasciema. 12.00 Saules laukumā visi aicināti uz saieta atklāšanu, ko kuplinās Igetas Gaiķes vokālā studija "Tev un Man".

Read more

"Greizais ratiņš" Saulkrastu estrādē

16.augustā 18.00 Saulkrastu estrādē viesosies Nacionālā teātra dziedošie aktieri, kas sevi dēvē par muzikālo apvienību "Greizais ratiņš". Šis ir "Greizā ratiņa" jubilejas gads, jo pirms 15 gadiem apvienību izveidoja Juris...

Read more

Saulkrastu šlāgerfestivāls

Saulkrastu šlāgerfestivāls

  9.augustā Saulkrastu estrādē no pl.19.00 (ieeja no 18.00) visi laipni aicināti uz Saulkrastu šlāgerfestivālu! Šogad festivālā piedalās tādas Latvijā populāras grupas kā  „Dakota” un „Apvedceļš”, kā arī "Credo", "Linga", "Klaidonis"...

Read more

Saulkrastu pludmales volejbola kausa izcīņas noslēdzošais posms

Saulkrastu pludmales volejbola kausa izcīņas noslēdzošais posms

  Sestdien, 9.augustā 11.00 Jūras parkā notiks Saulkrastu pludmales volejbola kausa izcīņas 3., noslēdzošais posms.  

Read more

Jauniešu simfoniskais orķestris Saules laukumā

Jauniešu simfoniskais orķestris Saules laukumā

Jau rīt, 18.jūlijā, 16.00 Saules laukumā ar koncertprogrammu viesosies Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestris. Visi laipni aicināti!

Read more

SAULKRASTI JAZZ 2014

SAULKRASTI JAZZ 2014

21.—26. jūlijā Saulkrastos, atpūtas kompleksā «Minhauzena Unda» mūzikas mīļotājus priecēs XVII Saulkrastu džeza festivāls — Saulkrasti Jazz 2014. Visas nedēļas garumā būs baudāmi bezmaksas dienas koncerti Saulkrastu centrā, kā arī vakara koncerti...

Read more

SJIC vasaras darbiņi

SJIC vasaras darbiņi

Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centrs jau otro gadu sadabojas ar Saulkrastu bērnu dienas centru "Saulespuķe". Šogad tika apgleznota siena Raiņa ielā 7. Centra "Saulespuķe" sienu apgleznoja Rihards Millers, Terēze Tīna Turkupole...

Read more

Jauktajam korim "Anima" - sudrabs koru olimpiādē!

Jauktajam korim

Prieks un lepnums par mūsējiem - 8. Pasaules Koru olimpiādē JK "ANIMA" kategorijā C18 ieguvis SUDRABA medaļu! Apsveicam!      

Read more

Saulkrastu pludmales volejbola 2.posms

Saulkrastu pludmales volejbola 2.posms

  Sestdien, 19.jūlijā 11.00 Jūras parkā notiks Saulkrastu pludmales volejbola 2.posms. Pieteikšanās uz vietas, dalības maksas nav.  

Read more

Jūras līnija 2014

Jūras līnija 2014

  19.jūlijā 19.00 Saules laukumā gadskārtējā līnijdeju festivāla „Jūras līnija” koncerts! Koncertā kopā būs teju visas labākās Latvijas līnijdeju grupas, kā arī viesi,  jo 2014.gads ir jubilejas gads – pirms 15...

Read more

Saulkrastos ielu basketbols „King of the Rock”

Saulkrastos ielu basketbols „King of the Rock”

"Red Bull King of the Rock” ielu basketbola sacensības formātā „Viens pret vienu” turpināsies ar kvalifikācijas sacensībām 4. jūlijā Valmierā, 5. jūlijā Saulkrastos un 8. jūlijā Rīgā. Tieši Rīgā, Spīķeros...

Read more

Olimpiskais medaļnieks Pļaviņš startēs "Saulkrastu kokteilī"

Olimpiskais medaļnieks Pļaviņš startēs

2012. gada Londonas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs Mārtiņš Pļaviņš, kurš pirms gada pārī ar Jāni Pēdu izcīnīja „BIGBANK Saulkrastu kokteiļa” čempionu titulu, apliecinājis gatavību cīnīties par pirmo vietu. Pļaviņš...

Read more

Pirmizrāde "Vella kalpi"

Pirmizrāde

  Svinot savu desmitās jubilejas vasaras sezonu, Muzikālais teātris 7 brīvdabas izrāžu skatītājiem jau jūlija beigās, 25.jūlijā 21.00, Saulkrastu brīvdabas estrādē dāvās īpašu notikumu – jaunu muzikālu brīvdabas izrādi „VELLA KALPI”. „Kāpēc jākaro? Kāpēc...

Read more

Saulkrastu novada svētki "Saulkrasti ir modušies"

Saulkrastu novada svētki

No 3. līdz 6. jūlijam Saulkrastu novads ikvienu aicina būt klāt grandiozos novada svētkos "SAULKRASTI IR MODUŠIES!" '; četrās svētku dienās plašajā svētku programmā ikviens radīs prieku un iespēju būt...

Read more

Humoršovs "Sievietes, sievietes.."

Humoršovs

  11.jūlijā 19.00 Saulkrastu estrādē jaunais humoršovs „Sievietes, sievietes … ” Ceļu pie skatītājiem  uz Saulkrastiem uzsācis  humoršovs „Sievietes, sievietes …”, pulcējot visā Latvijā pilnas skatītāju zāles ar skaļām smieklu šaltīm! Biļetes „Biļešu paradīze”...

Read more

Saulkrastu vidus meklēšana

Saulkrastu vidus meklēšana

  Piektdienas vakarā notiks kārtējais Saulkrastu vidus meklēšanas pasākums. Divas ļaužu grupas startēs plkst. 23.00 no pilsētas robežām Inčupē un Zvejniekciemā. Satikšanās vieta tad arī būs Saulkrastu vidus, un tur tiks...

Read more

Saulkrastu kausa izcīņa pludmales volejbolā

Saulkrastu kausa izcīņa pludmales volejbolā

  Sestdien, 7.jūnijā 11.00  sporta un atpūtas centrā " Koklītes"  notiks pirmais posms Saulkrastu kausam pludmales volejbolā, kas vienlaicīgi būs arī " Koklīšu"  balvas izcīņa. Sacensības notiks divās grupās - dāmām...

Read more

Vindsērfinga sacensības “Saulkrastu kauss 2014”

Vindsērfinga sacensības “Saulkrastu kauss 2014”

7.- 8. jūnijā no 9.00-19.00 jūrā pretī Saulkrastu centram notiks vindsērfinga sacensības “Saulkrastu kauss 2014”.

Read more

7. jūnijā Saulkrasti 2014. Wanted!

7. jūnijā Saulkrasti 2014. Wanted!

7. jūnijā  amerikāņu auto salidojums Saulkrastos notiks jau 5. reizi. No visām Latvijas malām, kā arī no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas un Krievijas uz Saulkrastiem dosies kā vēsturiski 20. gadu spēkrati, tā...

Read more

Ģimenes diena

Ģimenes diena

1.jūnijā 12.00 pie Saulkrastu sporta centra aicinām kopīgi nosvinēt Ģimenes dienu - būs radošās darbnīcas un piepūšamās atrakcijas vismazākajiem, koncertā piedalīsies mazie Saulkrastu dejotāji un dziedātāji; notiks arī ratiņu un...

Read more

Edgara Liepiņa atcerei veltītie sarīkojumi

Edgara Liepiņa atcerei veltītie sarīkojumi

25.maijā E.Liepiņa atcerei veltītie sarīkojumi sadarbībā ar Skultes kultūras integrācijas centru:13.00 E.Liepiņa atceres brīdis Skultes kapos; 15.00 Amatierteātru festivāls „Pasmaidi, sirds gaiša kļūs” Skultes kultūras intergrācijas centrā (ieeja 2 EUR);...

Read more

Ieripo Saulkrastu vasarā 2014!

Ieripo Saulkrastu vasarā 2014!

  24.maijā ikviens laipni aicināts uz Saulkrastiem, lai atklātu 2014.gada vasaras sezonu ar sarīkojumu „IERIPO SAULKRASTU VASARĀ!” kopā ar  vadītāju Ufo un slaveno orķestropēdu. Šī gada velobrauciena tēma „Ķersim vēju!”. Svētku...

Read more

Saulkrastu basketbola čempionāta fināls

Saulkrastu basketbola čempionāta fināls

  17.maijā sporta centrā notiks divas pēdējās Saulkrastu basketbola čempionāta spēles. Cīņā par 3.vietu 13.00 sacentīsies " Rožu dārzs"  un " LPR" . 15.00 par čempionu titulu spēlēs " Bujāns studijā" ...

Read more

Saulkrastos uzstāsies Emīla Dārziņa jauktais koris

Saulkrastos uzstāsies Emīla Dārziņa jauktais koris

17. maijā, Pēterupes evanģēliski luteriskās draudzes baznīcā (Saulkrastos, Ainažu ielā 4) plkst. 18:00 notiks kormūzikas koncerts, kurā uzstāsies viens no labākajiem Latvijas amatierkoriem.  

Read more

Izšķirošā spēle par bronzas medaļām

Izšķirošā spēle par bronzas medaļām

  Piektdien, 9.maijā 20.00 Saulkrastu komanda tiksies ar Carnikavas basketbolistiem izšķirošajā spēlē par 3.vietu LBL3 turnīrā. Visiem Saulkrastu patriotiem jābūt sporta centrā atbalstīt savējos! Ieeja bez maksas.

Read more

Dzintara burvība Muzeju naktī

Dzintara burvība Muzeju naktī

  17.maijā 20.00 – 22.00 pie R.Kaudzītes vasaras namiņa, Skolas ielā 19, gadskārtējais Muzeju nakts sarīkojums „Dzintara burvība”. Dzintars un Dzintra piedāvās ikvienam apskatīt Saulkrastu dzintara rotu darinātāju veikumu, būs viktorīnas...

Read more

Sports nedēļas nogalē

Sports nedēļas nogalē

  Sestdien, 10.maijā 19.00 Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā, 5.posms. Svētdien, 11.maijā Saulkrastu basketbola čempionāta pusfināli. 13.00 Bujāns studijā - Rožu dārzs, 15.00 Juglas pistons - LPR.

Read more

"Fractus" rīta rasā

  13.maijā 18.00 k/n „Zvejniekciems” deju grupas „Fractus” 17.jubileja – „Fractus rīta rasā”. Kopā ar jubilāriem – arī I. Tamanes mūsdienu deju grupa „Šokolāde”      

Read more

Ceļojums. Pavasaris.

Ceļojums. Pavasaris.

  No 7.maija līdz 30.maijam Saulkrastu domes zālē izstāde „CEĻOJUMS. PAVASARIS.” apskatāma Saulkrastu domes zālē, Raiņa ielā 8., 2. stāvā, domes darba laikā.        

Read more

Mātes dienas koncerts k/n "Zvejniekciems"

Mātes dienas koncerts k/n

  11.maijā 12.00 k/n „Zvejniekciems” Mātes dienas koncerts kopā ar D.Kalniņas bērnu vokālo studiju, I.Vondas pirmsskolas bērnu deju kolektīvu, S.Ozolas – Ozoliņas deju grupu „Fractus” un koklētāju ansambli ”Saule” S.I vanovas...

Read more

Māmiņdienai veltīts koncerts

Māmiņdienai veltīts koncerts

Sestdien, 10. maijā, 17.00 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola ielūdz uz Māmiņdienas koncertu, kas notiks Saulkrastu novada domes ēkā. Ieeja brīva!

Read more

Saules Džezs

Saules Džezs

Svētdien, 4.maijā, plkst 14.00 pasākumā "Saules Džezs"uzstāsies pazīstamais džeza mūziķis, saksofonists Deniss Paškevičs un lieliskā dziedātāja Jolanta Gulbe-Paškeviča.

Read more

Fitnesa diena

Fitnesa diena

  1.maijā visi interesenti aicināti uz sporta centru izmēģināt spēkus dažādos fitnesa veidos, kā arī vērot interesantus priekšnesumus. Programma Apraksts

Read more

Pasākumu kalendārs

August 2014 September 2014 October 2014
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Vārda dienu šodien svin: Ginters, Guntra, Marianna