JAUNUMI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Jaunā mācību gada sākums novada izglītības iestādēs

Jaunā mācību gada sākums novada izglītības iestādēs

1.septembrī pirmā skolas diena Saulkrastu vidusskolā sāksies plkst. 9.00. Pasākums notiks Saulkrastu sporta centra hallē. Pirmklasnieki un viņu tuvinieki aicināti pulcēties plkst.8.30 sākumskolas telpās Raiņa ielā 6.

Read more

Zvejniekciema vidusskola aicina uz salidojumu

Zvejniekciema vidusskola aicina uz salidojumu

Zvejniekciema vidusskola aicina uz salidojumu un skolas 50.gadu jubilejas svinībām.

Read more

VJMMS uzņem jaunus audzēkņus

VJMMS uzņem jaunus audzēkņus

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2015./2016. mācību gadā.

Read more

Piešķir tiesības sagatavot sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju

Piešķir tiesības sagatavot sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" saņēmusi Zemkopības ministrijas lēmumu par tiesībām sagatavot 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novados. Stratēģijas ieviešana paredzēta gan no...

Read more

PII Rūķītis aicina uz atvērto durvju dienu

PII Rūķītis aicina uz atvērto durvju dienu

Pirmdien, 31.augustā no plkst. 10.00 – 12.00 Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis" laipni ielūdz visus esošos un topošos jaunos audzēkņus kopā ar vecākiem apmeklēt atvērto durvju dienu!

Read more

Izmaiņas elektrovilcienu sarakstā

Izmaiņas elektrovilcienu sarakstā

Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" informē, ka 31.augustā dzelzceļa posmā starp Zemitānu un Sarkandaugavas stacijām paredzēto sliežu ceļu remontdarbu dēļ noteiktas izmaiņas Carnikavas – Saulkrastu virziena elektrovilcienu kustības sarakstos.  

Read more

Notiks ikmēneša domes sēde

Notiks ikmēneša domes sēde

2015.gada 26.augustā plkst.15:00 notiks domes ikmēneša sēde.   Ar darba kārtību var iepazīties šeit

Read more

Sociālais dienests atgādina

Sociālais dienests atgādina

Ģimenes, kurām Saulkrastu sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un daudzbērnu ģimenes arī 2015/2016.mācību gadā varēs saņemt pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas bērniem Saulkrastu vidusskolā...

Read more

Konkurss muzikāliem jauniešiem „SKANI LATVIJAI!”

Konkurss muzikāliem jauniešiem „SKANI LATVIJAI!”

Atzīmējot Latvijas valsts himnas autora Baumaņu Kārļa 180. gadadienu, Valsts kanceleja aicina jauniešus iesaistīties konkursā „Skani Latvijai!", radot jaunu, mūsdienīgu un patriotisku skaņdarbu. Konkursam var pieteikties līdz 21.septembrim.  

Read more

Norisināsies seminārs par ekosistēmu pakalpojumiem

Norisināsies seminārs par ekosistēmu pakalpojumiem

Šī gada 25. augustā, kultūras namā "Zvejniekciems", norisināsies projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" 2. seminārs.

Read more

Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju

 Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju

Turpinās uzņemšana SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, kurā par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti iespējams apgūt kādu no 18 profesionālās izglītības programmām, piemēram, informācijas tehnoloģijas,...

Read more

Nekustamā īpašuma nodokļa trešais maksājums

Nekustamā īpašuma nodokļa trešais maksājums

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli", nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada...

Read more

Uzņēmēju padomes tikšanās

Uzņēmēju padomes tikšanās

Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās notiks pirmdien, 24.augustā, plkst. 17.30 Saulkrastu novada domes ēkas cokolstāvā.

Read more

Notiks seminārs sociālajiem darbiniekiem

Notiks seminārs sociālajiem darbiniekiem

Š.g. 13.augustā Saulkrastos notiks Rīgas plānošanas reģiona organizēts seminārs sociālajiem darbiniekiem „Deinstitucionalizācija Rīgas plānošanas reģionā – plānošana un uzsākšana". Seminārā dalību pieteikuši gandrīz 50 dalībnieki no visa plānošanas reģiona.  

Read more

Saulkrastos būs vienotais klientu apkalpošanas centrs

Saulkrastos būs vienotais klientu apkalpošanas centrs

Šī gada augusta sākumā Saulkrastu novada dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un darbības nodrošināšanai. Tā izveides...

Read more

Domes ziņas augustā

Domes ziņas augustā

Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" augusta numurs.

Read more

Peldvietu ūdens atbilst prasībām

Peldvietu ūdens atbilst prasībām

Arī augustā visās 55 Veselības inspekcijas uzraudzītajās peldvietās ir atļauts peldēties!3. un 4. augustā Veselības inspekcija veica peldūdens kvalitātes laboratoriskās un vizuālās pārbaudes.Iegūtie analīžu rezultāti liecina par to, ka visās...

Read more

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Saulkrastu novada daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt atbalstu skolu brīvpusdienu un bērnudārza ēdināšanas izdevumiem atmaksas veidā.

Read more

Notiks nekustamā īpašuma izsoles

 Notiks nekustamā īpašuma izsoles

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

Read more

Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā

Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" pārejas noteikumu 32. punktu, Saulkrastu novada domes no šī gada jūlija nodrošina domes sēžu ierakstīšanu audio formātā un ierakstu ievietošanu pašvaldības mājaslapā internetā.

Read more

Apstiprināts Saulkrastu novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats

Apstiprināts Saulkrastu novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats

Saulkrastu novada domes 29.jūlija sēdē tika apstiprināts pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats.

Read more

Izsludināts radošo darbu konkurss jauniešiem

Izsludināts radošo darbu konkurss jauniešiem

Latvijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS) izsludina konkursu jauniešiem „Izstāsti man savu pasaules stāstu!''. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi un izpratni par Latvijas un...

Read more

Ķīšupes un Inčupes upēs veikti ievērojami tīrīšanas darbi

Ķīšupes un Inčupes upēs veikti ievērojami tīrīšanas darbi

Lai nodrošinātu dažādu zivju sugu, tai skaitā taimiņu, saglabāšanos , dabisku atjaunošanos, uzlabojot nārsta migrācijas iespējas, Ķīšupē un Inčupē tika veikti ievērojami tīrīšanas darbi.  

Read more

Jaunieti, piedalies projekta aktivitātēs!

Jaunieti, piedalies projekta aktivitātēs!

Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centrs (SJIC) aicina jauniešus šī gada jūlijā un augustā piedalīties projekta „Pasaule mums piedāvā tik daudz!" aktivitātēs.     Pirmā daļa 14.-19.jūlijs. Saulkrastu svētku ietvaros notika radošā darbnīca «MANI SAULKRASTI». Paldies...

Read more

Notiks nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija “Sper EKOsoli!”

Notiks nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija “Sper EKOsoli!”

No 1. līdz 31.augustam notiks SIA "ZAAO" (ZAAO) organizēta akcija "Sper EKOsoli!", kuras laikā EKO laukumos iespējams bez maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku...

Read more

Izmaiņas Saulkrastu un Skultes virzienu vilcienu kustības sarakstos

Izmaiņas Saulkrastu un Skultes virzienu vilcienu kustības sarakstos

A/S "Pasažieru vilciens"informē, ka darba dienās no 10.augusta līdz 15.septembrim (ieskaitot) saistībā ar dzelzceļa tilta pār Gauju remontdarbiem Carnikavas stacijā būs izmaiņas Saulkrastu un Skultes virziena elektrovilcienu kustības sarakstos.   Vairāki dienas...

Read more

PSIA "Saulkrastu slimnīca" informācija

PSIA

 PSIA "Saulkrastu slimnīca" informē par rentgena kabineta darba laiku un speciālistu pieņemšanas laikiem š.g. augustā

Read more

Ieteikumi, lai neapmaldītos mežā

Ieteikumi, lai neapmaldītos mežā

Lai došanās mežā nebeigtos ar apmaldīšanos, pamatīgu izbīli vai pat veselības un dzīvības apdraudējumu, VUGD aicina iedzīvotājus ņemt vērā dažus vienkāršus ieteikumus.

Read more

e – iespējām iedzīvotājiem

 e – iespējām iedzīvotājiem

Veselības inspekcija atgādina par iedzīvotāju ērtībai izstrādātājiem e-pakalpojumiem, kuri ir pieejami portālā www.latvija.lv un Inspekcijas tīmekļvietnē www.vi.gov.lv.

Read more

Notiks ikmēneša domes sēde

Notiks ikmēneša domes sēde

2015.gada 29.jūlijā plkst.15:00 notiks domes ikmēneša sēde.   Ar darba kārtību var iepazīties šeit

Read more

AS „Sadales tīkls” Saulkrastu novadā uzlabos elektrotīklu

AS „Sadales tīkls” Saulkrastu novadā uzlabos elektrotīklu

    Lai Saulkrastu novada iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu, nepārtrauktu un drošu elektroenerģijas piegādi, 2015. un 2016. gadā AS „Sadales tīkls" realizēs 9 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 2 miljonus eiro.

Read more

Saulkrastos tiek nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens

Saulkrastos tiek nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens

Lai iegūtu neatkarīgu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tās atbilstību noteikumu prasībām, kā arī par iespējamām pārmaiņām dzeramā ūdens kvalitātē maija beigās Veselības inspekcija veica dzeramā ūdens pārbaudi...

Read more

Informācija darba devējiem

Informācija darba devējiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus, piedaloties jaunajā pasākumā „Apmācība pie darba devēja".   Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6...

Read more

Projektu nakts 2015 tuvojas

Projektu nakts 2015 tuvojas

Vai esi ko dzirdējis par Eiropas Savienības programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā"? Tev ir ideja, bet nepieciešams atbalsts starptautiska projekta sagatavošanā? Vēlies uzlabot projekta rakstīšanas prasmes? Aicinām piedzīvot vērienīgo Projektu nakti...

Read more

Notiks domes ārkārtas sēde

Notiks domes ārkārtas sēde

Š.g.17.jūlijā 08:30 sasaukta Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.   Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit

Read more

Suminās Saulkrastu Lielās balvas 2015 ieguvēju Solveigu Ivanovu

Suminās Saulkrastu Lielās balvas 2015 ieguvēju Solveigu Ivanovu

Par izciliem nopelniem un sasniegumiem izglītības un sabiedriskajā darbā Saulkrastu pašvaldībā, mūža ieguldījumu latviešu tautas tradīciju un latviešu identitātes stiprināšanā, kā arī Saulkrastu vārda popularizēšanu, šī gada Saulkrastu Lielo balvu...

Read more

Satiksmes ierobežojumi Saulkrastu svētku laikā

Satiksmes ierobežojumi Saulkrastu svētku laikā

Sestdien, 18.jūlijā Saulkrastu svētku laikā noteikti satiksmes ierobežojumi. No 6.00 - 21.00 būs slēgta Ainažu iela posmā no L.Paegles ielas līdz Vidrižu ielai.

Read more

Notiks domes ārkārtas sēde

Notiks domes ārkārtas sēde

  Š.g.15.jūlijā 15:50 sasaukta Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.   Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit

Read more

Saulkrastu Domes Ziņas jūlijā

Saulkrastu Domes Ziņas jūlijā

Iznācis informatīvā izdevuma "Saulkrastu Domes Ziņas" jūlija numurs.

Read more

Jūlija peldūdens rezultāti

Jūlija peldūdens rezultāti

Veselības inspekcija informē, ka 6. un 7. jūlijā veiktajās peldūdens kvalitātes pārbaudēs ūdens paraugos mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts. Visās oficiālajās peldvietās, tostarp Saulkrastu peldvietā Centrs un peldvietā Rūķīši ūdens kvalitāte...

Read more

Uzsākta siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

 Uzsākta siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

Jūlija sākumā ir uzsākti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi Zvejniekciemā. Lai iedzīvotājiem samazinātu neērtības, darbi tiek plānoti pa posmiem:

Read more

Kapu svētki

Kapu svētki

19. jūlijā plkst. 14.00 Saulkrastu kapsētā Kapu svētki. Muzicēs Ieva Parša, Kaspars Gulbis un Vilnis Daņiļevičs.

Read more

Aicina pieteikties vasaras piedzīvojumu nometnei

Aicina pieteikties vasaras piedzīvojumu nometnei

Biedrība „Reāls Piedzīvojums" aicina pieteikties bērnus un jauniešus vasaras piedzīvojumu nometnei „Pirātu dārgumus meklējot", kas norisināsies no 17.-21. augustam. Aicinām interesentus pieteikt savu dalību mājas lapā www.realspiedzivojums.lv vai rakstot uz...

Read more

Darba devēj! Apmāci sev nepieciešamo darbinieku, saņemot mērķdotāciju no NVA!

Darba devēj! Apmāci sev nepieciešamo darbinieku, saņemot mērķdotāciju no NVA!

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus, piedaloties jaunajā pasākumā „Apmācība pie darba devēja".  

Read more

Paldies par drosmīgu rīcību

Paldies par drosmīgu rīcību

Saulkrastu novada dome un pašvaldības policija izsaka pateicību novada iedzīvotājiem Artūram Alehnovičam un Edgaram Habarovam par drosmīgu un pašaizliedzīgu rīcību, aizturot divus vīriešu, kuri š.g. 5.jūlija naktī Jūras parkā centās...

Read more

Poliklīnikas speciālistu darba laiki jūlijā

Poliklīnikas speciālistu darba laiki jūlijā

Saulkrastu poliklīnikas speciālistu un rentgena kabineta darba laiks jūlijā.

Read more

Pieejams atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai

Pieejams atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana".

Read more

Pārcelta Uzņēmēju padomes tikšanās

Pārcelta Uzņēmēju padomes tikšanās

Uzņēmēju padomes tikšanās, kas paredzēta 29.jūnijā, pārcelta uz 6.jūliju plkst.17.30. Tikšanās notiks Jūras parka kafejnīcā "Costa de la Sol".

Read more

Mobilais mamogrāfs Saulkrastos

Mobilais mamogrāfs Saulkrastos

2015.gada 9.jūlijā sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus, kad pie Saulkrastu slimnīcas Ainažu ielā 34, Saulkrastos, ieradīsies "Veselības centrs 4" mobilais mamogrāfs  

Read more

ZAAO veiks atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu modernizāciju

ZAAO veiks atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu modernizāciju

SIA ZAAO uzsāk Norvēģu finanšu instrumenta finansētā projekta „CSA poligona „Daibe" atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija" realizēšanu. Īstenojot projektu, tiks panākts primāro energoresursu ietaupījums, otrreizējo izejvielu atguves apjoma pieaugums un...

Read more

PASĀKUMI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Natālijas Maļikovas darbu izstāde "Anahata"

Natālijas Maļikovas darbu izstāde

No 12. augusta līdz 11.septembrim Saulkrastu domes zālē (domes darba laikā) apskatāma jaunās mākslinieces Natālijas Maļikovas darbu izstāde "ANAHATA". Izstādes mērķis - aicināt cilvēkus mīlēt dzīvniekus, tādēļ lielformāta darbos un...

Read more

Starptautiskas šautriņu mešanas sacensības

Starptautiskas šautriņu mešanas sacensības

  15.augustā Saulkrastu sporta centrā risināsies Saulkrastu čempionāts šautriņu mešanā, kas reizē ir ari viens no Baltijas reitinga sacensību posmiem. Šobrīd sacensībām pieteikušies sportisti no Latvijas Lietuvas, Igaunijas un Anglijas. Piedalīses...

Read more

Ģimenes sporta diena Saulkrastos 2015

Ģimenes sporta diena Saulkrastos 2015

  22.08.2015. nu jau trešo gadu pēc kārtas Saulkrastos norisināsies pasākums - Ģimenes sporta diena Saulkrastos 2015. Aktivitāšu klāsts šogad būs īpaši plašs - velo sacīkstes šosejā lieliem un maziem, pludmales...

Read more

Seno ugunskuru nakts un folkloras festivāls "Pa saulei"

Seno ugunskuru nakts un folkloras festivāls

29.augustā Saulkrastos ikviens aicināts pavadīt dienu un sagaidīt tumsu jūras krastā, jo tieši 29.augustā Saulkrastos notiks divi notikumi: 4. folkloras kopu festivāls "Pa saulei" un Seno ugunskuru nakts. Abi notikumi...

Read more

Jauniešu simfoniskais orķestris

Jauniešu simfoniskais orķestris

7.augustā 15.00 Saules laukumā ikviens laipni aicināts uz koncertu, ko sniegs Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris!

Read more

Pludmales volejbola 3.posms

Pludmales volejbola 3.posms

Saulkrastu pludmales volejbola kausa izcīņas 3.posms notiks 8.augustā 11.00 Zvejniekciema stadionā.

Read more

Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2015

Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2015

Jau otro gadu Saulkrastos būs iespēja dzirdēt Eiropas prestižākajās mūzikas augstskolās studējošos jaunos Latvijas mūziķus. Festivāls „Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2015" norisināsies no 1. līdz 8.augustam – šogad jau...

Read more

Pludmales volejbols

Pludmales volejbols

  Saulkrastu kausa izcīņas 2.posms - Koklīšu balva notiks 25.jūlijā 11.00 sporta un atpūtas centrā "Koklītes'

Read more

Dziesmu spēle ar jokiem "Kāzas, kāzas.."

Dziesmu spēle ar jokiem

28.augustā 19.00 Saulkrastu estrādē dziesmu spēle ar jokiem "Kāzas, kāzas".Šovasar uz kāzu svinēšanu tiek aicināti skatītāji visa Latvijā. Kāzu atmosfēru ar visam tām atbilstošajām atrakcijām, rituāliem un dziesmām piedāvā izbaudīt...

Read more

Borisa Samusa gleznu izstāde

Borisa Samusa gleznu izstāde

5. jūlijā 17.00 Saulkrastu domes zālē Borisa Samusa jubilejas izstādes „Latvijas ainavas un ziedi" atklāšana. Izstāde būs apskatām visu jūliju Saulkrastu domes darba laikā. Boriss Samuss dzimis 1925. gada 7....

Read more

Folkloras festivāla "Baltica 2015" ieskaņas koncerts

Folkloras festivāla

27.jūnijā 19.00 Saules laukumā starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015" ieskaņas koncerts – kopā sadziedās „Seleja" no Siguldas, „Cielava" no Salacgrīvas, „Putni" no Lēdurgas, „Krulla" un „Zvīgzna" no Rīgas un mūsmāju...

Read more

Saulkrastu gleznotāju plenērs

Saulkrastu gleznotāju plenērs

Jau svētdien, 14.jūnijā, sāksies desmitais Saulkrastu gleznotāju plenērs. Mākslinieki ieradīsies Saulkrastos, lai nedēļas garumā gleznotu, gūtu iedvesmu un savu veikumu demonstrētu arī mums. Aplūkot mākslinieku paveikto būs iespēja k/n "Zvejniekciems",...

Read more

Amigo Dzintara dziesmu vasaras tūres koncerts un balle!

Amigo Dzintara dziesmu vasaras tūres koncerts un balle!

3.jūlijā 19.00 Saulkrastu estrādē grandiozais Amigo Dzintara dziesmu vasaras tūres koncerts un balle! Koncertā piedalīsies grupas „Liepavots", „Galaktika", „Baltie lāči", „Tekila", „Laimas muzikanti", „Dakota", Aigariņš, Santa Zapacka un māsas Legzdiņas....

Read more

Vasaras saulgriežu darbi un dziesmas

Vasaras saulgriežu darbi un dziesmas

21.jūnijā 12.00 pie kafejnīcas „Aizvēji" (Jūras prospektā, Zvejniekciemā) folkloras kopa „Dvīga" aicina ikvienu apgūt Līgo dienas darbus – siet sieru un vīt vaiņagus no trejdeviņām zālēm, kā arī iemācītieas vasaras...

Read more

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas dievkalpojums

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas dievkalpojums

14.jūnijā 10.00 Saulkrastu Pēterupes ev.lut. baznīcā visi aicināti uz dievkalpojumu, kurā īpaši tiks pieminēti komunistiskā genocīda upuri un notiks  aizlūgums, pieminot šos mūsu zemei un tautai sāpīgos notikumus.

Read more

Notiks auto salidojums "Saulkrasti 2015.Wanted!"

Notiks auto salidojums

Sestdien, 6.jūnijā Saulkrastos notiks 10.starptautiskais amerikāņu auto salidojums „Saulkrasti 2015. Wanted!"

Read more

Saulkrastu kausa izcīņa pludmales volejbolā

Saulkrastu kausa izcīņa pludmales volejbolā

  6.jūnijā 11.00 Jūras parkā sāksies Saulkrastu pludmales volejbola kausa izcīņas 1.posms - Costa del Sol balva. Sacensības notiek divās grupās - dāmām un kungiem. Reģistrācija sacensību vietā no 10.30.     Nolikums

Read more

Brīvdabas ielīgošana ar dižizrādi "Skroderdienas Silmačos"

Brīvdabas ielīgošana ar dižizrādi

18. jūnijā Saulkrastu estrādē notiks grandiozas Jāņu ielīgošanas svinības ar latviešu visu laiku visvairāk skatītāko izrādi – Rūdolfa Blaumaņa „Skroderdienām Silmačos'' – tautā iemīļotu Dailes, Nacionālā un Valmieras teātra aktieru,...

Read more

Zvejniekciema stadiona atklāšana

Zvejniekciema stadiona atklāšana

     Tuvojoties vasarai, arvien vairāk saulkrastiešu izvēlas brīvo laiku pavadīt aktīvi, un beidzot arī atjaunotais Zvejniekciema stadions tiks atvērts novada iedzīvotājiem. 31.maijā visi aicināti uz atklāšanas sarīkojumu. 12.00 - svinīgā lentas pārgriešana...

Read more

Fotomirkļi no Muzeju nakts Saulkrastos

Fotomirkļi no Muzeju nakts Saulkrastos

16.maijā Saulkrastos aizritēja Muzeju nakts sarīkojums, kas šogad bija veltīts Raiņa un Aspazijas personībām. Ikviens, kurš meklēja dzejisku noskaņu atblāzmu Raiņa ielā, tika aicināts iemūžināt sevi Raiņa vai Aspazijas tēlā....

Read more

Ieripo Saulkrastu vasarā!

Ieripo Saulkrastu vasarā!

30.maijā Saulkrastu novada vasaras sezonas atklāšana „Ieripo Saulkrastu vasarā 2015!" – no 8.00 Bīriņu ielā gadatirgus (pieteikšanās tirgot gribētājiem pa tālr. 67954179 (9.00-17.00) līdz 28.05.); no 14.00 Saules laukumā radošas...

Read more

Jauna Ērika Bērziņa gleznu izstāde

Jauna Ērika Bērziņa gleznu izstāde

No 4.jūlija līdz 1.jūlijam Ērika Bērziņa gleznu izstāde "Dabas skati" apskatāma Saulkrastu domes zālē. Zvejniekciemieša E.Bērziņa gleznu izstādes ir kļuvušas par jauku tradīciju un priecē saulkrastiešus un novada viesus ik...

Read more

Vismazākie saulkrastieši - māmiņām!

Vismazākie saulkrastieši - māmiņām!

10. maijā 12.00 kultūras namā „Zvejniekciems" koncerts, veltīts Mātes dienai. Šoreiz māmiņām, vecmāmiņām un krustmāmiņām par prieku dziedās un dejos vismazākie Saulkrastu dziedātāji (studijas vad. D.Kalniņa), vismazākie dejotāji (vad. I.Vonda),...

Read more

"Pa dzīves baltajiem taustiņiem"

9.maijā pl. 18.18 kultūras namā "Zvejniekciems" ikviens laipni aicināts svinēt mūsdienu deju grupas "Fractus" 18 gadu jubileju. Šo deju grupu, kurā savulaik dejojuši daudzi Saulkrastu jaunieši, kopš tās dibināšanas vada...

Read more

Tuvākie sporta notikumi

Tuvākie sporta notikumi

Trešdien, 6.maijā 17.00 - 19.00 Lilastes ezera ziemeļos (marķējums no Lilastes kanāla) orientēšanās seriāla" Saulkrastu pavasris"  6.kārta. Šajā pat laikā paralēli notiks Pierīgas sporta spēles orientēšanās sportā, kurās piedalīsies arī...

Read more

Veterānu volejbola turnīrs

Veterānu volejbola turnīrs

2.maijā no 11.00 Saulkrastu sporta centrā (dāmas) un Zvejniekciema vidusskolā (kungi) risināsies veterānu volejbola turnīrs "Saulkrastu kauss". Paredzēts, ka piedalīsies 6 dāmu un 10 kungu komandas no dažādām Latvijas vietām....

Read more

Orientēšanās seriāls Saulkrastu pavasaris

Orientēšanās seriāls Saulkrastu pavasaris

Uzmanību! Mainīta orientēšanās seriāla 5.posma norises vieta. 29.aprīlī sacensības notiks "Minhauzenena Undas" apkārtnē. Starts no 17.00 līdz 19.00.

Read more

Saburto Saulkrastus!

Saburto Saulkrastus!

2.maijā, godinot LR Neatkarības atgūšanas 25.gadadienu, aicinām uz sarīkojumu "Saburto Saulkrastus!" - tradicionālā orientēšanās spēle vairākos maršrutos, pūtēju orķestru koncerts "Lai skan un atbalsojas!" un noslēgumā - latviešu roka leģendas...

Read more

Fitnesa diena Saulkrastos

Fitnesa diena Saulkrastos

1.maijā no 11.00 Saulkrastu sporta centrā notiks gadskārtējā fitnesa diena, kurā saulkrastiešus priecēs gan dažādi paraugdemonstrējumi, gan treneru meistarstundas, kurās ikviens aicināts darboties līdzi. Pielikumos redzama  pasākuma programma un dažādo...

Read more

Vokālo ansambļu koncerts

Vokālo ansambļu koncerts

25.aprīlī 15.00 Saulkrastu domes zālē senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās „Saulkrastos, kur jūra šalko". Koncertā piedalās Stabulnieku pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi" (vad.Līga Gžibovska), Madlienas pagasta senioru ansamblis "Tik un...

Read more

Saulkrastu skrējiens

Saulkrastu skrējiens

  Saulkrastu skrējiens no Baltās kāpas līdz Vidrižu ielas galam notiks 26.aprīlī. Starts 11.00, pieteikšanās uz vietas no 10.00. Dalības maksas nav. Nolikums

Read more

Basketbola loterijas noslēgums

Basketbola loterijas noslēgums

  Otrdien, 21.aprīlī LBL3 spēles Saulkrasti - Limbaži pārtraukumā notiks firmas " Buildimpeks" gādāto dāvanu karšu īpašnieku noskaidrošana. Tāpēc visi, kam ir izdevies sakrāt spēlētāju kartiņu komplektu, tiek aicināti piedalīties uzvarētāja...

Read more

Jauna gleznu ekspozīcija Saulkrastu domes zālē

Jauna gleznu ekspozīcija Saulkrastu domes zālē

No 20.marta līdz 26. aprīlim Saulkrastu domes zālē apskatāma Mariannas Peilānes un Vladislava Šveides gleznu ekspozīcija, kurai dots zīmīgs nosaukums "Joprojām Saulkrastos" Kas gan neparasts šajā divu mākslinieku darbu ekspozīcijā?...

Read more

Sports nedēļas nogalē

Sports nedēļas nogalē

Piektdien, 17.aprīlī 20.00 sporta centrā Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā, 4.posms Sestdien, 18.aprīlī 11.00 picērijā "Bundulis" Saulkrastu čempionāts zolītē, 4.posms. Svētdien, 19.aprīlī 11.00 sporta centrā Saulkrastu čempionāts novusā, 4.posms. Tāpat visi interesenti tiek...

Read more

LBL3 izslēgšanas spēle

LBL3 izslēgšanas spēle

  Otrdien, 21.aprīlī 20.00 notiks LBL3 astotdaļfināla spēle Saulkrasti - Limbaži. Diemžēl, pirmajā spēlē viesos mūsējie piedzīvoja zaudējumu ar 7 punktu starpību. Savās mājās būs ļoti nepieciešams līdzjutēju atbalsts. Šīs spēles...

Read more

Filma "Laimes ekonomika"

Filma

19.aprīlī 16.00 kultūras namā „Zvejniekciems" sociālās kampaņas par atbildīgu pārtikas patēriņu "Beidz spēlēt pārtikas cirku!" ietvaros tiks demonstrēta dokumentālā filma "Laimes ekonomika", kuru no 20. marta līdz 25. aprīlim vairāk...

Read more

"Saulkrastu cīrulītis 2015"

  18.aprīlī 11.00 kultūras namā „Zvejniekciems”  mazo dziedātāju – vokālistu konkurss „Saulkrastu cīrulītis 2015” Katrs konkursants (pirmsskolas vecuma bērni, līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot)) izpilda 2 dziesmas. Lūgums pieteikt mazos dziedātājus...

Read more

Saulkrasti - Salacgrīva

Saulkrasti - Salacgrīva

  Piektdien, 10.aprīlī 20.00 notiks LBL3 pēdējā priekšsacīkšu spēle, kurā mūsu basketbolisti tiksies ar principiāliem sāncenšiem, pagājušās sezonas čempioniem - Salacgrīvas komandu. Spēles starpbrīdī  notiks pēdējā loterija šajā sezonā. Visi saulkrastieši...

Read more

Šautriņu mešana

Šautriņu mešana

Saulkrastu kausa izcīņas 4.posms notiks 17.aprīlī 20.00 sporta centrā.

Read more

Saulkrastu čempionāts galda tenisā

Saulkrastu čempionāts galda tenisā

  Svētdien, 12.aprīlī 11.00 sporta centrā Saulkrastu čempionāts galda tenisā, 3.posms.

Read more

Latvijas hokejam veltīta ekspozīcija

Latvijas hokejam veltīta ekspozīcija

  Aprīļa mēnesī kultūras nama „Zvejniekciems” otrā stāva foajē apskatāma Latvijas hokejam veltītā izstāde „Latvijas hokeja vēstures ekspozīcija”, kuras veidotājs ir leģendārais hokeja treneris un bijušais saulkrastietis Ēvalds Grabovskis. Tikšanās, kurā...

Read more

Lieldienu zaķa draugu koncerts

Lieldienu zaķa draugu koncerts

6.aprīlī 16.00 kultūras namā "Zvejniekciems" jauktais koris "Anima" aicina ciemoties pie Lieldienu zaķa, kurš kopā ar draugiem izdziedās dziesmas par gaili, zīli, zirgu, āzi, sesku un HAIZIVI! Ieejas maksa 1...

Read more

Svinēsim Lieldienas Saulkrastos!

Svinēsim Lieldienas Saulkrastos!

Visi saulkrastieši un Saulkrastu viesi laipni gaidīti kopā svinēt Lieldienas - 5.aprīlī 14.00 pie k/n "Zvejniekciems" svinēsim Lielās dienas atnākšanu latviskā garā un 6.aprīlī 12.00 pie Saulkrastu sporta centra -...

Read more

Sports nedēļas nogalē - 28., 29.martā

Sports nedēļas nogalē - 28., 29.martā

Sestdien, 28.martā 12.00 sporta centrā Saulkrastu čempionāts šahā, veltīts Latvijas meistaram Jānim kļaviņam. Svētdien, 29.martā 11.00 sporta centra mazajā zālē Saulkrastu novusa čempionāta 3.posms. 29.martā 11.00 lielajā zālē Saulkrastu čempionāts basketbolā.

Read more

LBL3 spēle Saulkrasti - Cēsis

LBL3 spēle Saulkrasti - Cēsis

  Līdzjutēji aicināti uz LBL3 spēli piektdien, 27.martā 20.00, kurā mūsu basketbolisti sacenstīsies ar Cēsu komandu. Būs loterija. Ieeja bez maksas. Atbalstam savējos!

Read more

Orientēšanās seriāls Saulkrastu pavasaris

Orientēšanās seriāls Saulkrastu pavasaris

  1.aprīlī ar startu no 17.00 līdz 19.00 pie DUS " Lukoil" sāksies tradicionālais orientēšanās seriāls "Saulkrastu pavasaris". Sacensības notiks 12 posmos-  katru trešdienu. Aicināti piedalīties gan pieredzējuši sportisti, gan iesācēji,...

Read more

Saulkrastu čempionāts šahā

Saulkrastu čempionāts šahā

28.martā 12.00 Saulkrastu sporta centrā notiks kārtējais Saulkrastu čempionāts šaha, veltīts Latvijas meistaram Jānim Kļaviņam. Aicināti piedalīties visi šaha spēles entuziasti. Saulkrastu iedzīvotājiem dalība bez maksas. Nolikums

Read more

ASV militārā tehnika Saulkrastos

ASV militārā tehnika Saulkrastos

    Šodien, 22. martā, Saulkrastos no plkst. 13.30 līdz 15.00 ikvienam ir iespēja apskatīt ASV militāro tehniku un uzzināt vairāk par ASV karavīru mācībām Latvijā. Tehnika tiks izvietota Ainažu un Akācijas ielas...

Read more

Satiec savu meistaru - arī Saulkrastos!

Satiec savu meistaru - arī Saulkrastos!

  No 2015. gada 27. līdz 29. martam visā Latvijā norisināsies pasākums „Satiec savu meistaru! 2015”. Šajā pavasarī mācekļus pie sevis aicinās rekordliels tautas lietišķās mākslas meistaru, stāstnieku, teicēju un muzikantu...

Read more

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

  25.martā, godinot Komunistiskā genocīda upurus piemiņas dienā, 17.30 aicinām ikvienu ņemt dalību atceres brīdī pie svētakmens Saulkrastu Pēterupes ev.lut. baznīcas dārzā, savukārt 18.00 Saulkrastu domes zālē –  Zvejniekciema vidusskolas kora...

Read more

Pasākumu kalendārs

July 2015 August 2015 September 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Vārda dienu šodien svin: Aiga, Armīns, Vismants