JAUNUMI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Saplacini, pirms izmet!

Saplacini, pirms izmet!

Viens no būtiskākajiem sabiedrības pienākumiem vides saudzēšanā ir izlietotā iepakojuma nodošana otrreizējai pārstrādei, iesaistoties reģionā izveidotajā šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Nošķirojot pārstrādei derīgos materiālus no kopējā ikdienā radītā atkritumu apjoma...

Lasīt vairāk

Valsts zemes dienesta informācija

Valsts zemes dienesta informācija

Uzmanību ! Klientiem, kas gatavojas pieprasīt būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu, jāņem vērā, ka pasūtījuma izpildes termiņš var tikt pagarināts uz laiku līdz trim mēnešiem.  

Lasīt vairāk

Informācija politiski represētām personām

Informācija politiski represētām personām

Tuvojoties Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai, Saulkrastu sociālais dienests atgādina, ka tām politiski represētām personām, kuras ir nomainījušas banku un/ vai bankas kontu, par to jāinformē sociālo dienestu.

Lasīt vairāk

Sveiciens Skolotāju dienā !

Sveiciens Skolotāju dienā !

Sirsnīgi sveicam visus mūsu pedagogus Skolotāju dienā ! Lai rudens ar savu brīnišķīgo krāsu paleti palīdz Jums saglabāt radošumu, izturību un savstarpējo sapratni, izglītojot un audzinot saulkrastiešu jauno paaudzi.  

Lasīt vairāk

Paziņojums par tarifa projektu

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Saulkrastu komunālserviss", vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Rīgas rajons, LV-2160, 2015.gada 25.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu Saulkrastos un Zvejniekciemā, Saulkrastu...

Lasīt vairāk

Notiek audzēkņu pārreģistrācija

Notiek audzēkņu pārreģistrācija

Pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis" informē, ka, sākot ar šī gada 1.oktobri līdz 30.decembrim darba dienās no 9.00 – 16.00 pie lietvedes notiek bērnu pieteikumu pārreģistrācija. Tuvāka informācija pa tālr. 67952958.

Lasīt vairāk

Poliklīnikas speciālistu darba laiki oktobrī

Poliklīnikas speciālistu darba laiki oktobrī

PSIA "Saulkrastu slimnīca" informē par speciālistu pieņemšanas un rentgena kabineta darba laikiem septembrī.

Lasīt vairāk

Saulkrastu poliklīnikas jaunumi

Saulkrastu poliklīnikas jaunumi

Nacionālā medicīnas servisa (NMS) - Laboratorijas Saulkrastu filiālē, sākot ar šī gada 21.septembri strādā medicīnas māsa Helgi Zandberga ar ilggadēju pieredzi darbā ar lieliem un maziem klientiem. Saulkrastu poliklīnika saka...

Lasīt vairāk

Rīkos atvērto durvju dienu

Rīkos atvērto durvju dienu

Sestdien, 3. oktobrī, Saulkrastu pašvaldības iestāde Sociālās aprūpes māja rīkos atvērto durvju dienu.  

Lasīt vairāk

Uzņēmēju padomes tikšanās septembrī

Uzņēmēju padomes tikšanās septembrī

Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās notiks pirmdien, 28.septembrī, plkst.17.30 Saulkrastu novada domes cokolstāvā.

Lasīt vairāk

Notiks domes ikmēneša sēde

Notiks domes ikmēneša sēde

Trešdien, 30.septembrī, plkst. 15:00 notiks Saulkrastu novada domes sēde.   Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit

Lasīt vairāk

Sveicam Zvejniekciema vidusskolu jubilejā

Sveicam Zvejniekciema vidusskolu jubilejā

Saulkrastu novada dome sveic Zvejniekciema vidusskolas kolektīvu skolas 50. gadu jubilejā! Paldies skolotājiem, darbiniekiem, skolēniem un vecākiem par ieguldījumu ikdienas mācību darbā, par izcilajiem sasniegumiem pārbaudes darbos, panākumiem sportā, par dalību...

Lasīt vairāk

Drošība uzsākot apkures sezonu

Drošība uzsākot apkures sezonu

Kā liecina VUGD statistika, 2014. gadā tika reģistrēti 1020 ugunsgrēki, bet šogad jau 578 ugunsgrēki, kuru iespējamais iemesls bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures sistēmas, kā arī to...

Lasīt vairāk

Aicina ziņot par seksuālo vardarbību

Aicina ziņot par seksuālo vardarbību

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 28. septembra līdz 2. oktobrim organizēs ikgadējo informatīvo akciju „Vardarbība nav mazs noslēpums. Runā par TO!"

Lasīt vairāk

Notiks domes ārkārtas sēde

Notiks domes ārkārtas sēde

Piektdien, 25.septembrī, plkst. 8.30 notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

Lasīt vairāk

“Sernikon” rīko noslēguma sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda stratēģijas apspriešanu

“Sernikon” rīko noslēguma sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda stratēģijas apspriešanu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" 2015.gada oktobrī noslēgs 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģijas izstrādi Carnikavas un Saulkrastu novados. Stratēģija tiek izstrādāta pamatojoties uz apkopoto informāciju par...

Lasīt vairāk

Iedzīvotāji nodod otrreizējai pārstrādei ievērojamu daudzumu videi kaitīgu preču

Iedzīvotāji nodod otrreizējai pārstrādei ievērojamu daudzumu videi kaitīgu preču

SIA „ZAAO" (ZAAO) augustā, papildus ikdienā nodrošinātai nolietotu elektropreču savākšanai EKO laukumos un no klientu mājvietām, rīkoja akciju „Sper EKOsoli". Akcijas mērķis bija panākt, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi...

Lasīt vairāk

Vasaras sezona aizvadīta

Vasaras sezona aizvadīta

Līdz ar vasaras tūrisma sezonas noslēgumu, Saulkrastu tūrisma informācijas centrs (TIC) veica aptauju novada tūrisma uzņēmēju vidū, kā tiek vērtēta aizvadītā vasaras sezona, kādi novērojumi un aktualitātes.

Lasīt vairāk

Uzstādīti jauni iepakojuma konteineri

 Uzstādīti jauni iepakojuma konteineri

Lai izskaustu situācijas, kad otrreizējai pārstrādei derīga lietotā iepakojuma konteineros tiek regulāri samesti sadzīves atkritumi, pēc Saulkrastu pašvaldības lūguma SIA ZAAO(ZAAO) ir uzstādījusi jaunus, slēdzamus konteinerus. Konteineros plastmasas, metāla, papīra...

Lasīt vairāk

Saņemta izglītības un zinātnes ministres atbildes vēstule

 Saņemta izglītības un zinātnes ministres atbildes vēstule

Augustā Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis pašvaldības vārdā nosūtīja vēstuli izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei ar lūgumu skaidrot situāciju, kas izveidojās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju...

Lasīt vairāk

Saulkrastos peldsezona noslēgusies

Saulkrastos peldsezona noslēgusies

15.septembrī Saulkrastu novadā noslēdzās peldsezona. Par atpūtnieku drošību un kārtību oficiālajā peldvietās „Centrs" un „Rūķīši" rūpējās Saulkrastu pašvaldības policijas dežūrgrupa četru glābēju sastāvā.

Lasīt vairāk

Aicinām iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai

Aicinām iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai

Saulkrastu novada dome līdz š.g. 15.oktobrim aicina iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai, iesniedzot rakstisku ierosinājumu Saulkrastu domē.

Lasīt vairāk

Saulkrastu Domes Ziņas septembrī

Saulkrastu Domes Ziņas septembrī

Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" septembra numurs.

Lasīt vairāk

Rentgena kabinets atsāk darbu

Rentgena kabinets atsāk darbu

Trešdien, 16.septembrī, rentgena kabinets Saulkrastu poliklīnikā atsāk darbu.

Lasīt vairāk

Uzmanību, Saulkrastu bibliotēkas lietotāji

Uzmanību, Saulkrastu bibliotēkas lietotāji

Šogad no 21. septembra līdz 4. oktobrim Saulkrastu novada bibliotēkā tiks veikta grāmatu fonda inventarizācija. Bibliotēkas darbinieces rūpīgi uzskaitīs visu grāmatu fondu, salīdzinās datus inventāra grāmatās un elektroniskajā kopkatalogā.

Lasīt vairāk

Ierīkota ietve

Ierīkota ietve

Vasaras beigās pabeigta jaunās ietves ierīkošana Saulkrastos starp V. Lāča ielu un dzelzceļa tiltu pār Pēterupi. Līdz šim šajā vietā bija tikai iestaigāts celiņš ar sadrupušām betona kāpnēm un daži...

Lasīt vairāk

Noslēgušās dabas izglītības aktivitātes par ekosistēmu pakalpojumiem

Noslēgušās dabas izglītības aktivitātes par ekosistēmu pakalpojumiem

LIFE+ Projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi/LIFE EcosystemServices) ietvaros šogad vasaras sezonā notika vairākas izglītojošas aktivitātes par ekosistēmu pakalpojumu...

Lasīt vairāk

Daudzveidīgas iespējas veidot izpratni par cilvēka un vides mijiedarbību

Daudzveidīgas iespējas veidot izpratni par cilvēka un vides mijiedarbību

SIA ZAAO (ZAAO) jaunajā mācību gadā aicina izglītības iestādes intensīvāk iesaistīties bērnu un jauniešu izpratnes veidošanā par vides aizsardzības jautājumiem. Lai tēmas apguve bērniem būtu saistoša, ZAAO piedāvā interaktīvas mācību...

Lasīt vairāk

Notiks nekustamā īpašuma izsoles

 Notiks nekustamā īpašuma izsoles

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

Lasīt vairāk

CLICK | bezmaksas seminārs mazajam biznesam

CLICK | bezmaksas seminārs mazajam biznesam

DPA sadarbībā ar Microsoft Latvija aicina  apmeklēt bezmaksas semināru CLICK, kurā varēs uzzināt par efektīvākajām biznesa tehnoloģijām, programmatūru un datu drošību mazajā biznesā. Būs iespēja redzēt, kā strādā jaunākie IT...

Lasīt vairāk

Poliklīnikas speciālistu darba laiki septembrī

Poliklīnikas speciālistu darba laiki septembrī

PSIA "Saulkrastu slimnīca" informē par speciālistu pieņemšanas laikiem septembrī.

Lasīt vairāk

Izsludināts radošo darbu konkurss jauniešiem

Izsludināts radošo darbu konkurss jauniešiem

Latvijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS) izsludina konkursu jauniešiem „Izstāsti man savu pasaules stāstu!''. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi un izpratni par Latvijas un...

Lasīt vairāk

Izsludina zīmējumu konkursu skolēniem par drošību internetā

 Izsludina zīmējumu konkursu skolēniem par drošību internetā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina zīmējumu konkursu skolēniem, aicinot veidot vāka dizaina piedāvājumu bukletam par drošību internetā. Konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo vai profesionālo izglītības iestāžu skolēni, sākot no...

Lasīt vairāk

Jauns izaicinājums brīvprātīgajiem

Jauns izaicinājums brīvprātīgajiem

Valsts probācijas dienests ir uzsācis projektu, kura mērķis ir brīvprātīgo līdzgaitniecības (mentoringa) prakses attīstīšana darbā ar Valsts probācijas dienesta redzeslokā nonākušiem bērniem un jauniešiem. Tiek meklēti sabiedriski aktīvi cilvēki ar...

Lasīt vairāk

Sācies jaunais mācību gads

Sācies jaunais mācību gads

Ar atkalredzēšanās prieku 618 Saulkrastu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēniem sācies jaunais mācību gads. Pirmo reizi uz skolu šogad devās 70 mazie pirmklasnieki.

Lasīt vairāk

Nosūtīta vēstule par skaidrojuma sniegšanu un publisku atvainošanos

Nosūtīta vēstule par skaidrojuma sniegšanu un publisku atvainošanos

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis Saulkrastu novada pašvaldības vārdā nosūtījis vēstuli Izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei ar lūgumu skaidrot situāciju, kas izveidojās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un...

Lasīt vairāk

Aicina uz vecāku apmācības grupu

Aicina uz vecāku apmācības grupu

Saulkrastu sociālais dienests aicina pieteikties vecāku apmācības grupā „Bērnu emocionālā audzināšana", kas domāta pirmskolas vecuma bērnu vecākiem.

Lasīt vairāk

Saulkrastu novada dome iesniegusi pieteikumu Satversmes tiesai

Saulkrastu novada dome iesniegusi pieteikumu Satversmes tiesai

Ņemot vērā to, ka Latvijas Republikas Saeima š.g. 4.jūnijā steidzamības kārtā pieņēma Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likumu, Saulkrastu novada dome augusta beigās iesniedza pieteikumu Latvijas Republikas Satversmes tiesai par Pašvaldību finanšu...

Lasīt vairāk

Pašvaldības policijas dežūras pie skolu gājēju pārejām

Pašvaldības policijas dežūras pie skolu gājēju pārejām

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu Saulkrastu novada pašvaldības policija katru darba dienu no 7.45 – 8.20 nodrošinās dežūras pie Saulkrastu vidusskolas (sākumskolas ēkas) gājēju pārejas Raiņa ielā un Zvejniekciemā...

Lasīt vairāk

Saulkrastu TIC mainīts darba laiks

Saulkrastu TIC mainīts darba laiks

Saulkrastu tūrisma informācijas centram no 1. septembra līdz 31. maijam mainīts darba laiks.Apmeklētāji katru dienu tiek gaidīti no 9.00 līdz 17.00, sestdienās un svētdienās no 10.00 līdz 16.00.

Lasīt vairāk

Sveicieni jaunajā mācību gadā

Sveicieni jaunajā mācību gadā

Saulkrastu novada dome sveic skolēnus, pedagogus un vecākus jaunajā mācību gadā! Vēlam mācīties prieku, zinātkāri, radošumu, pozitīvu attieksmi un enerģiju visu mācību gada garumā.  

Lasīt vairāk

Pasažieru vilciens informē

Pasažieru vilciens informē

Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" informē, ka, sākot ar 1.septembri, darba dienās Saulkrastu un Skultes virziena elektrovilcienu kustība tiek atjaunota saskaņā ar elektrovilcienu pamatsarakstu sakarā ar to, ka Carnikavas stacijā paredzētie...

Lasīt vairāk

Notiks nevalstisko organizāciju samits

Notiks nevalstisko organizāciju samits

Š.g. 9.septembrī  Doles Tautas namā, Ķekavā norisināsies samits „ Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai".Samita mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanos Rīgas reģionā, sniedzot noderīgu informāciju un zināšanas par NVO darbībai...

Lasīt vairāk

Jaunā mācību gada sākums novada izglītības iestādēs

Jaunā mācību gada sākums novada izglītības iestādēs

1.septembrī pirmā skolas diena Saulkrastu vidusskolā sāksies plkst. 9.00. Pasākums notiks Saulkrastu sporta centra hallē. Pirmklasnieki un viņu tuvinieki aicināti pulcēties plkst.8.30 sākumskolas telpās Raiņa ielā 6.

Lasīt vairāk

Zvejniekciema vidusskola aicina uz salidojumu

Zvejniekciema vidusskola aicina uz salidojumu

Zvejniekciema vidusskola aicina uz salidojumu un skolas 50.gadu jubilejas svinībām.

Lasīt vairāk

VJMMS uzņem jaunus audzēkņus

VJMMS uzņem jaunus audzēkņus

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2015./2016. mācību gadā.

Lasīt vairāk

Piešķir tiesības sagatavot sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju

Piešķir tiesības sagatavot sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" saņēmusi Zemkopības ministrijas lēmumu par tiesībām sagatavot 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novados. Stratēģijas ieviešana paredzēta gan no...

Lasīt vairāk

PII Rūķītis aicina uz atvērto durvju dienu

PII Rūķītis aicina uz atvērto durvju dienu

Pirmdien, 31.augustā no plkst. 10.00 – 12.00 Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis" laipni ielūdz visus esošos un topošos jaunos audzēkņus kopā ar vecākiem apmeklēt atvērto durvju dienu!

Lasīt vairāk

Izmaiņas elektrovilcienu sarakstā

Izmaiņas elektrovilcienu sarakstā

Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" informē, ka 31.augustā dzelzceļa posmā starp Zemitānu un Sarkandaugavas stacijām paredzēto sliežu ceļu remontdarbu dēļ noteiktas izmaiņas Carnikavas – Saulkrastu virziena elektrovilcienu kustības sarakstos.  

Lasīt vairāk

Notiks ikmēneša domes sēde

Notiks ikmēneša domes sēde

2015.gada 26.augustā plkst.15:00 notiks domes ikmēneša sēde.   Ar darba kārtību var iepazīties šeit

Lasīt vairāk

PASĀKUMI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Grupas "Galaktika" koncerts Saulkrastos

Grupas

18.oktobrī 16.00 kultūras namā „Zvejniekciems" grupas „Galaktika" koncerts „Labvakar, draugi!", dodoties lielajā Vislatvijas tūrē. Biļetes iepriekšpārdošanā no 7.oktobra k/n "Zvejniekciems" un Saulkrastu sporta centrā pie administratoriem. Ieejas maksa 5 un...

Lasīt vairāk

Sākas LBL3 sezona

Sākas LBL3 sezona

13.oktobrī 20.00 ar spēli pret BS Rīga komandu LBL3 mājas spēļu sezonu sāks Saulkrastu basketbolisti. Ieeja bez maksas. Pateicoties SIA "Buildimpeks" skatītājiem būs loterija ar iespēju sezonas beigās vinnēt dāvanu...

Lasīt vairāk

Sporta nedēļas nogalē

Sporta nedēļas nogalē

Sestdien, 3.oktobrī 19.00 sporta centrā Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā, 7.posms. Svētdien, 4.oktobrī 11.00 sporta centrā Saulkrastu čempionāts galda tenisā, 5.posms.

Lasīt vairāk

Saulkrastu čempionāts volejbolā

Saulkrastu čempionāts volejbolā

  Pieteikšanās Saulkrastu čempionātam volejbolā līdz 20.oktobrim pa e-pastu sports@saulkrasti.lv. Spēles notiks svētdienu rītos Saulkrastu sporta centrā no 25.oktobra.

Lasīt vairāk

Olimpiskā diena

Olimpiskā diena

  25.septembrī kopā ar visu Latviju Olimpiskā diena risināsies arī trijās vietās Saulkrastos - Saulkrastu sporta centrā, Zvejniekciema vidusskolā un pirmo reizi arī PI "Rūķītis". Sākuma laiks 10.03 ar kopējo rīta...

Lasīt vairāk

Saulkrastu balva orientēšanās sportā

Saulkrastu balva orientēšanās sportā

26.septembrī no 11.00 apvedceļa rajonā (centrs DUS "Staoil") risināsies Saulkrastu balvu izcīņa orientēšanās sportā. Saulkrastu_balva, Nolikums

Lasīt vairāk

Pierīgas sporta spēles basketbolā

Pierīgas sporta spēles basketbolā

  Sestdien, 19.septembrī Saulkrastu sporta centrā Saulkrastu komanda sacentīsies par 4.-6.vietu. Spēļu grafiks: 11.00 ROPAŽU novads – SAULKRASTU novads 12.00 ĶEKAVAS novads – ROPAŽU novads 13.00 SAULKRASTU novads – ĶEKAVAS novads

Lasīt vairāk

Baltu vienības diena Saulkrastos

Baltu vienības diena Saulkrastos

22.septembrī 20.00, Baltu vienības dienā, Jūras parka pludmalē sanāksim kopā, lai aizdedzinātu latvju zīmes un godinātu baltu tautas – latviešus un lietuviešus. Atgādinām, ka sadarbībā ar SIA „Faville" zīmes tika...

Lasīt vairāk

"Detektīvi minjoni" muzikāla izrāde bērniem

20.oktobrī 14.00 kultūras namā "Zvejniekciems" izrāde bērniem "Detektīvi minjoni", kas stāsta par mazajiem dīvaiņiem - minjoniem, kuri dodas pazudušo svētdienu meklējumos. Ieejas maksa 3 un 4 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā k/n...

Lasīt vairāk

Barons Saulkrastos aizvadīs pārbaudes spēli

Barons Saulkrastos aizvadīs pārbaudes spēli

  Piektdien, 18.septembrī 20.00 Saulkrastu sporta centrā pārbaudes spēli pret BK "Valga/Valka" aizvadīs BK "Barons/Ldz" komanda. Ieeja bez maksas.  

Lasīt vairāk

Veselības izstāde Saulkrastos

Veselības izstāde Saulkrastos

Piektdien, 11.septembrī, Saules laukumā (Bīriņu un Ainažu ielu stūrī), laikā no plkst.15.00 līdz plkst.18.00 notiks interaktīva Veselības izstāde, kuru organizē biedrība "Latvijas Veselības Misija".  

Lasīt vairāk

Spēka diena Saulkrastos

Spēka diena Saulkrastos

12.septembrī Latvijas spēka diena Saulkrastos notiks Jūras parkā no 10.00 līdz 17.00. http://spekadiena.lv/

Lasīt vairāk

Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā

Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā

Sestdien, 12.septembrī 19.00 sporta centrā Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā, 7.posms. Pieteikšanās uz vietas.

Lasīt vairāk

Pierīgas sporta spēles basketbolā

Pierīgas sporta spēles basketbolā

12.septembrī no 11.00 Saulkrastu sporta centrā risināsies Pierīgas sporta spēļu basketbola priekšsacīkšu turnīrs ar Saulkrastu komandas piedalīšanos. 11.00 SALASPILS novads – SAULKRASTU novads 12.00 KRIMULDAS novads – STOPIŅU novads 13.00 SAULKRASTU novads –...

Lasīt vairāk

Eiropas sporta nedēļa Saulkrastos

Eiropas sporta nedēļa Saulkrastos

  Eiropas sporta nedēļas ietvaros Saulkrastos notiks vairāki pasākumi. 8.septembrī sadarbībā ar FK „Supernova" Zvejniekciema stadionā risināsies Futbola diena, kurā piedalīsies PI „Rūķītis" un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņi. 12.septembrī, tāpat kā citur Latvijā,...

Lasīt vairāk

Notiks labdarbības koncerts

Notiks labdarbības koncerts

12.septembrī plkst.17.00 atpūtas kompleksā  "Minhauzena Unda" notiks Labdarības koncerts uz kuru laipni aicināts ir ik viens un, kura laikā tiks vākti ziedojumi, lai sniegtu atbalstu Saulkrastu iedzīvotājas dēlam, kurš bija...

Lasīt vairāk

Saulkrastu māksliniecisko kolektīvu jaunā sezona

Saulkrastu māksliniecisko kolektīvu jaunā sezona

Klāt rudens, un tas tradicionāli ir laiks, kad mūsu novada mākslinieciskie kolektīvi uzsāk jauno darba sezonu, lai koncertos priecētu gan mūs visus, gan dotos tuvākos un tālākos izbraukumos. Cerot, ka...

Lasīt vairāk

Baltu vienības diena Saulkrastos

Baltu vienības diena Saulkrastos

22.septembrī 20.00, Baltu vienības dienā, Jūras parka pludmalē sanāksim kopā, lai aizdedzinātu latvju zīmes un godinātu baltu tautas – latviešus un lietuviešus. Atgādinām, ka sadarbībā ar SIA „Faville" zīmes tika...

Lasīt vairāk

"Tās dullās Paulīnes dēļ.."

12.septembrī 18.00 kultūras namā „Zvejniekciems" Saulkrastu amatierteātra izrāde – viencēliens „Tās dullās Paulīnes dēļ" (pēc V.Belševicas darbu mot.) Lomās: Ināra Pečaka, Iveta Pečaka, Gunārs Mednis, Sanita Krauze un Ansis Vilnis....

Lasīt vairāk

Zīda dzeja

Zīda dzeja

11.septembrī 19.00 Dzejas dienu noskaņās kultūras nama „Zvejniekciems" mazajā zālē „Zīda dzeja" – apgleznots zīds un dažādu autoru dzejas motīvi zīda gleznās.

Lasīt vairāk

7.-13.septembris Eiropas sporta nedēļa

7.-13.septembris Eiropas sporta nedēļa

Saulkrastu iestādes un uzņēmumi aicināti pedalīties PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs" organizētajās šautriņu mešanas sacensībās. Piedāvājam noorganizēt šautriņu mešanas sacensības jūsu telpās Eiropas sporta nedēļas laikā. Nodrošināsim inventāru un...

Lasīt vairāk

Natālijas Maļikovas darbu izstāde "Anahata"

Natālijas Maļikovas darbu izstāde

No 12. augusta līdz 11.septembrim Saulkrastu domes zālē (domes darba laikā) apskatāma jaunās mākslinieces Natālijas Maļikovas darbu izstāde "ANAHATA". Izstādes mērķis - aicināt cilvēkus mīlēt dzīvniekus, tādēļ lielformāta darbos un...

Lasīt vairāk

Starptautiskas šautriņu mešanas sacensības

Starptautiskas šautriņu mešanas sacensības

  15.augustā Saulkrastu sporta centrā risināsies Saulkrastu čempionāts šautriņu mešanā, kas reizē ir ari viens no Baltijas reitinga sacensību posmiem. Šobrīd sacensībām pieteikušies sportisti no Latvijas Lietuvas, Igaunijas un Anglijas. Piedalīses...

Lasīt vairāk

Ģimenes sporta diena Saulkrastos 2015

Ģimenes sporta diena Saulkrastos 2015

  22.08.2015. nu jau trešo gadu pēc kārtas Saulkrastos norisināsies pasākums - Ģimenes sporta diena Saulkrastos 2015. Aktivitāšu klāsts šogad būs īpaši plašs - velo sacīkstes šosejā lieliem un maziem, pludmales...

Lasīt vairāk

Seno ugunskuru nakts un folkloras festivāls "Pa saulei"

Seno ugunskuru nakts un folkloras festivāls

29.augustā Saulkrastos ikviens aicināts pavadīt dienu un sagaidīt tumsu jūras krastā, jo tieši 29.augustā Saulkrastos notiks divi notikumi: 4. folkloras kopu festivāls "Pa saulei" un Seno ugunskuru nakts. Abi notikumi...

Lasīt vairāk

Jauniešu simfoniskais orķestris

Jauniešu simfoniskais orķestris

7.augustā 15.00 Saules laukumā ikviens laipni aicināts uz koncertu, ko sniegs Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris!

Lasīt vairāk

Pludmales volejbola 3.posms

Pludmales volejbola 3.posms

Saulkrastu pludmales volejbola kausa izcīņas 3.posms notiks 8.augustā 11.00 Zvejniekciema stadionā.

Lasīt vairāk

Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2015

Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2015

Jau otro gadu Saulkrastos būs iespēja dzirdēt Eiropas prestižākajās mūzikas augstskolās studējošos jaunos Latvijas mūziķus. Festivāls „Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2015" norisināsies no 1. līdz 8.augustam – šogad jau...

Lasīt vairāk

Pludmales volejbols

Pludmales volejbols

  Saulkrastu kausa izcīņas 2.posms - Koklīšu balva notiks 25.jūlijā 11.00 sporta un atpūtas centrā "Koklītes'

Lasīt vairāk

Dziesmu spēle ar jokiem "Kāzas, kāzas.."

Dziesmu spēle ar jokiem

28.augustā 19.00 Saulkrastu estrādē dziesmu spēle ar jokiem "Kāzas, kāzas".Šovasar uz kāzu svinēšanu tiek aicināti skatītāji visa Latvijā. Kāzu atmosfēru ar visam tām atbilstošajām atrakcijām, rituāliem un dziesmām piedāvā izbaudīt...

Lasīt vairāk

Borisa Samusa gleznu izstāde

Borisa Samusa gleznu izstāde

5. jūlijā 17.00 Saulkrastu domes zālē Borisa Samusa jubilejas izstādes „Latvijas ainavas un ziedi" atklāšana. Izstāde būs apskatām visu jūliju Saulkrastu domes darba laikā. Boriss Samuss dzimis 1925. gada 7....

Lasīt vairāk

Folkloras festivāla "Baltica 2015" ieskaņas koncerts

Folkloras festivāla

27.jūnijā 19.00 Saules laukumā starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015" ieskaņas koncerts – kopā sadziedās „Seleja" no Siguldas, „Cielava" no Salacgrīvas, „Putni" no Lēdurgas, „Krulla" un „Zvīgzna" no Rīgas un mūsmāju...

Lasīt vairāk

Saulkrastu gleznotāju plenērs

Saulkrastu gleznotāju plenērs

Jau svētdien, 14.jūnijā, sāksies desmitais Saulkrastu gleznotāju plenērs. Mākslinieki ieradīsies Saulkrastos, lai nedēļas garumā gleznotu, gūtu iedvesmu un savu veikumu demonstrētu arī mums. Aplūkot mākslinieku paveikto būs iespēja k/n "Zvejniekciems",...

Lasīt vairāk

Amigo Dzintara dziesmu vasaras tūres koncerts un balle!

Amigo Dzintara dziesmu vasaras tūres koncerts un balle!

3.jūlijā 19.00 Saulkrastu estrādē grandiozais Amigo Dzintara dziesmu vasaras tūres koncerts un balle! Koncertā piedalīsies grupas „Liepavots", „Galaktika", „Baltie lāči", „Tekila", „Laimas muzikanti", „Dakota", Aigariņš, Santa Zapacka un māsas Legzdiņas....

Lasīt vairāk

Vasaras saulgriežu darbi un dziesmas

Vasaras saulgriežu darbi un dziesmas

21.jūnijā 12.00 pie kafejnīcas „Aizvēji" (Jūras prospektā, Zvejniekciemā) folkloras kopa „Dvīga" aicina ikvienu apgūt Līgo dienas darbus – siet sieru un vīt vaiņagus no trejdeviņām zālēm, kā arī iemācītieas vasaras...

Lasīt vairāk

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas dievkalpojums

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas dievkalpojums

14.jūnijā 10.00 Saulkrastu Pēterupes ev.lut. baznīcā visi aicināti uz dievkalpojumu, kurā īpaši tiks pieminēti komunistiskā genocīda upuri un notiks  aizlūgums, pieminot šos mūsu zemei un tautai sāpīgos notikumus.

Lasīt vairāk

Notiks auto salidojums "Saulkrasti 2015.Wanted!"

Notiks auto salidojums

Sestdien, 6.jūnijā Saulkrastos notiks 10.starptautiskais amerikāņu auto salidojums „Saulkrasti 2015. Wanted!"

Lasīt vairāk

Saulkrastu kausa izcīņa pludmales volejbolā

Saulkrastu kausa izcīņa pludmales volejbolā

  6.jūnijā 11.00 Jūras parkā sāksies Saulkrastu pludmales volejbola kausa izcīņas 1.posms - Costa del Sol balva. Sacensības notiek divās grupās - dāmām un kungiem. Reģistrācija sacensību vietā no 10.30.     Nolikums

Lasīt vairāk

Brīvdabas ielīgošana ar dižizrādi "Skroderdienas Silmačos"

Brīvdabas ielīgošana ar dižizrādi

18. jūnijā Saulkrastu estrādē notiks grandiozas Jāņu ielīgošanas svinības ar latviešu visu laiku visvairāk skatītāko izrādi – Rūdolfa Blaumaņa „Skroderdienām Silmačos'' – tautā iemīļotu Dailes, Nacionālā un Valmieras teātra aktieru,...

Lasīt vairāk

Zvejniekciema stadiona atklāšana

Zvejniekciema stadiona atklāšana

     Tuvojoties vasarai, arvien vairāk saulkrastiešu izvēlas brīvo laiku pavadīt aktīvi, un beidzot arī atjaunotais Zvejniekciema stadions tiks atvērts novada iedzīvotājiem. 31.maijā visi aicināti uz atklāšanas sarīkojumu. 12.00 - svinīgā lentas pārgriešana...

Lasīt vairāk

Fotomirkļi no Muzeju nakts Saulkrastos

Fotomirkļi no Muzeju nakts Saulkrastos

16.maijā Saulkrastos aizritēja Muzeju nakts sarīkojums, kas šogad bija veltīts Raiņa un Aspazijas personībām. Ikviens, kurš meklēja dzejisku noskaņu atblāzmu Raiņa ielā, tika aicināts iemūžināt sevi Raiņa vai Aspazijas tēlā....

Lasīt vairāk

Ieripo Saulkrastu vasarā!

Ieripo Saulkrastu vasarā!

30.maijā Saulkrastu novada vasaras sezonas atklāšana „Ieripo Saulkrastu vasarā 2015!" – no 8.00 Bīriņu ielā gadatirgus (pieteikšanās tirgot gribētājiem pa tālr. 67954179 (9.00-17.00) līdz 28.05.); no 14.00 Saules laukumā radošas...

Lasīt vairāk

Jauna Ērika Bērziņa gleznu izstāde

Jauna Ērika Bērziņa gleznu izstāde

No 4.jūlija līdz 1.jūlijam Ērika Bērziņa gleznu izstāde "Dabas skati" apskatāma Saulkrastu domes zālē. Zvejniekciemieša E.Bērziņa gleznu izstādes ir kļuvušas par jauku tradīciju un priecē saulkrastiešus un novada viesus ik...

Lasīt vairāk

Vismazākie saulkrastieši - māmiņām!

Vismazākie saulkrastieši - māmiņām!

10. maijā 12.00 kultūras namā „Zvejniekciems" koncerts, veltīts Mātes dienai. Šoreiz māmiņām, vecmāmiņām un krustmāmiņām par prieku dziedās un dejos vismazākie Saulkrastu dziedātāji (studijas vad. D.Kalniņa), vismazākie dejotāji (vad. I.Vonda),...

Lasīt vairāk

"Pa dzīves baltajiem taustiņiem"

9.maijā pl. 18.18 kultūras namā "Zvejniekciems" ikviens laipni aicināts svinēt mūsdienu deju grupas "Fractus" 18 gadu jubileju. Šo deju grupu, kurā savulaik dejojuši daudzi Saulkrastu jaunieši, kopš tās dibināšanas vada...

Lasīt vairāk

Tuvākie sporta notikumi

Tuvākie sporta notikumi

Trešdien, 6.maijā 17.00 - 19.00 Lilastes ezera ziemeļos (marķējums no Lilastes kanāla) orientēšanās seriāla" Saulkrastu pavasris"  6.kārta. Šajā pat laikā paralēli notiks Pierīgas sporta spēles orientēšanās sportā, kurās piedalīsies arī...

Lasīt vairāk

Veterānu volejbola turnīrs

Veterānu volejbola turnīrs

2.maijā no 11.00 Saulkrastu sporta centrā (dāmas) un Zvejniekciema vidusskolā (kungi) risināsies veterānu volejbola turnīrs "Saulkrastu kauss". Paredzēts, ka piedalīsies 6 dāmu un 10 kungu komandas no dažādām Latvijas vietām....

Lasīt vairāk

Orientēšanās seriāls Saulkrastu pavasaris

Orientēšanās seriāls Saulkrastu pavasaris

Uzmanību! Mainīta orientēšanās seriāla 5.posma norises vieta. 29.aprīlī sacensības notiks "Minhauzenena Undas" apkārtnē. Starts no 17.00 līdz 19.00.

Lasīt vairāk

Saburto Saulkrastus!

Saburto Saulkrastus!

2.maijā, godinot LR Neatkarības atgūšanas 25.gadadienu, aicinām uz sarīkojumu "Saburto Saulkrastus!" - tradicionālā orientēšanās spēle vairākos maršrutos, pūtēju orķestru koncerts "Lai skan un atbalsojas!" un noslēgumā - latviešu roka leģendas...

Lasīt vairāk

Fitnesa diena Saulkrastos

Fitnesa diena Saulkrastos

1.maijā no 11.00 Saulkrastu sporta centrā notiks gadskārtējā fitnesa diena, kurā saulkrastiešus priecēs gan dažādi paraugdemonstrējumi, gan treneru meistarstundas, kurās ikviens aicināts darboties līdzi. Pielikumos redzama  pasākuma programma un dažādo...

Lasīt vairāk

Pasākumu kalendārs

Septembris 2015 Oktobris 2015 Novembris 2015
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Vārda dienu šodien svin: Daumants, Druvvaldis