JAUNUMI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Saulkrastiem Pierīgas bronza

Saulkrastiem Pierīgas bronza

  Pierīgas sporta spēlēs šautriņu mešanā 3.vietu izcīnījaSaulkrastu komanda - Artis Blankenbergs, Dāvis Blankenbergs, Jānis Daukša, Signe Sinkeviča.

Lasīt vairāk

Noslēgts līgums ar VARAM un Vides investīciju fondu

Noslēgts līgums ar VARAM un Vides investīciju fondu

PSIA “Saulkrastu slimnīca” ir noslēgusi līgumu ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par projekta “Saulkrastu slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.3/23 īstenošanu.

Lasīt vairāk

Saulkrastos atjaunota siltumtrase

Saulkrastos atjaunota siltumtrase

Vasaras beigās ir pabeigti siltumtrases rekonstrukcijas darbi Saulkrastu centrālajā daļā. Vecās, savu laiku nokalpojušās caurules, aizvietotas ar jaunām rūpnieciski izzolētām caurulēm. Posmā no katlu mājas Raiņa ielā 7 līdz L.Paegles...

Lasīt vairāk

Notiks militārās apmācības

Notiks militārās apmācības

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informē, ka no š.g. 29.septembra līdz 6.oktobrim Sauszemes spēku kājinieku brigāde plāno veikt militārās mācības „Sudraba bulta 2014” Ādažu militārā poligona un tās blakus esošajās novados,...

Lasīt vairāk

Mobilais mamogrāfs Saulkrastos oktobrī

Mobilais mamogrāfs Saulkrastos oktobrī

Veselības centrs 4 mobilais mamogrāfs Saulkrastos ieradīsies 16.oktobrī pie Saulkrastu slimnīcas Ainažu ielā 34.

Lasīt vairāk

Notiks ikmēneša domes sēde

Notiks ikmēneša domes sēde

2014.gada 24.septembrī plkst.15:00 notiks domes sēde.

Lasīt vairāk

Atjaunos siltumtrasi Zvejniekciemā

Atjaunos siltumtrasi Zvejniekciemā

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes lēmumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2014. gada 30. aprīlī savā īpašumā pārņēma siltumtrases un katlumāju Zvejniekciemā, līdz ar to pārņemot arī SIA “THERMAL” un v/a “Latvijas...

Lasīt vairāk

Plāno uzsākt sadarbību

Plāno uzsākt sadarbību

No 2015.gadā Saulkrastu un Carnikavas novadi plāno uzsākt kopēju darbību Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “SERNIKON” ietvaros.

Lasīt vairāk

Labiekārtojumi Saulrieta takā

Labiekārtojumi Saulrieta takā

Arī šogad Saulkrastu novada dome piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības finansēta projekta „Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” aktivitātēs, ko atbalsta un izmaksas daļēji sedz arī Meža attīstības fonds.  

Lasīt vairāk

Tiks īstenots vides izglītības projekts

Tiks īstenots vides izglītības projekts

Projekta „Piekrastes kāpas un pludmale kā atslēga uz novada ilgtspējīgu attīstību” mērķis ir ar dažādu aktivitāšu palīdzību veicināt iedzīvotāju izpratni par novada teritorijā esošajām dabas vērtībām, īpašu akcentu liekot uz...

Lasīt vairāk

Aicinām iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai

Aicinām iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai

Saulkrastu novada dome līdz š.g. 15.oktobrim aicina iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai, iesniedzot rakstisku ierosinājumu Saulkrastu domē.

Lasīt vairāk

Peldūdens kvalitāte šajā peldsezonā

Peldūdens kvalitāte šajā peldsezonā

Šodien, 15.septembrī, noslēdzas 2014.gada oficiālā peldsezona. Šajā peldsezonā visā Latvijā Veselības inspekcijas speciālisti ņēma ūdens paraugus 54 oficiālajās peldvietās – 33 jūras piekrastes peldvietās un 21 iekšzemes ūdeņu peldvietā (sešās...

Lasīt vairāk

Domes ziņas septembrī

Domes ziņas septembrī

Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” septembra numurs.

Lasīt vairāk

Pabeigta ietves rekonstrukcija Skolas un Smilšu ielās

Pabeigta ietves rekonstrukcija Skolas un Smilšu ielās

Septembra sākumā pabeigta ietves rekonstrukcija Skolas ielā posmā no Raiņa ielas līdz Smilšu ielai, kā arī izbūvēts jauns ietves posms gar Smilšu ielu no Skolas ielas līdz skolas vārtiņiem.

Lasīt vairāk

Aicina pusaudžu vecākus

Aicina pusaudžu vecākus

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā- apjukuši, nepārliecināti un...

Lasīt vairāk

Saulkrastu novada dome aicina brīvprātīgos pieteikties vides monitoringam novadā

Saulkrastu novada dome aicina brīvprātīgos pieteikties vides monitoringam novadā

2013.gada 29.maijā Saulkrastu novada dome apstiprināja Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.  

Lasīt vairāk

Pasliktinājusies peldūdens kvalitāte neoficiālajās peldvietās

Pasliktinājusies peldūdens kvalitāte neoficiālajās peldvietās

Šā gada peldsezonas pēdējās peldūdens kvalitātes pārbaudes 54 oficiālajās peldvietās liecina, ka peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir atļauts. Tomēr pēdējo divu nedēļu laikā biežo lietusgāžu dēļ ir...

Lasīt vairāk

Kā vecākiem kļūt par prasmīgiem bērnu audzinātājiem

Kā vecākiem kļūt par prasmīgiem bērnu audzinātājiem

Bērnu un jauniešu dienas centrā „Saulespuķe” 2014. gada septembrī  sāksies apmācības pirmskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākiem „Bērnu emocionālā audzināšana”.

Lasīt vairāk

Notiks cirsmas izsole

Notiks cirsmas izsole

Saulkrastu novada dome rīko ceļu joslas cirsmas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli Pirmā iela, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130020192, kvartāls 2, nogabals 1;2, izcērtamā platība 0,3 ha, izcērtamais...

Lasīt vairāk

Notiks zemes īpašumu izsole

Notiks zemes īpašumu izsole

Saulkrastu novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus neapbūvētus zemes īpašumus „Roze 291”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032823, platība 0,0777 ha, nosacītā cena ...

Lasīt vairāk

Veiks ielu apgaismojuma rekonstrukciju

Veiks ielu apgaismojuma rekonstrukciju

Kā jau iepriekš tika informēts, a/s ”Sadales tīkli” veic virszemes elektrolīniju nomaiņu Pēterupes ciemā starp Zītaru un Pēterupes ielām, līdz ar to šajā rajonā nedarbosies ielu apgaismojums.

Lasīt vairāk

Tiek rīkots seminārs par atbalstu lauksaimniecībai un zivsaimniecībai

Tiek rīkots seminārs par atbalstu lauksaimniecībai un zivsaimniecībai

Latvijas lauku un konsultāciju centrs sadarbībā ar Zemkopības ministriju 10.septembrī Saulkrastos, kompleksā „Minhauzena Unda” organizē informatīvu semināru „Atbalsts lauksaimniecībai un zivsaimniecībai 2014.–2020. gadā.  

Lasīt vairāk

Poliklīnikas speciālistu darba laiki septembrī

Poliklīnikas speciālistu darba laiki septembrī

Saulkrastu poliklīnikas speciālistu un rentgena kabineta darba laiki septembrī.

Lasīt vairāk

Notiks ūdensvadu dezinfekcija un skalošana

Notiks ūdensvadu dezinfekcija un skalošana

Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā tiks uzsākta Zvejniekciema, Saulkrastu ūdensvadu pakāpeniska dezinfekcija un skalošana, SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus, līdz nākamajiem norādījumiem, atturēties no nevārīta dzeramā ūdens lietošanas uzturā.

Lasīt vairāk

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2014./2015. mācību gadā.

Lasīt vairāk

Sveiciens Zinību dienā!

Sveiciens Zinību dienā!

Saulkrastu novada dome sveic visus skolēnus, skolotājus, vecākus jaunajā mācību gadā, vēlot darboties gribu, zinātkāri, sekmes mācībās, prieka pilnas tikšanās un 1.septembra gaišo noskaņojumu saglabāt visa mācību gada garumā !

Lasīt vairāk

Ar zivju fonda atbalstu realizēti trīs projekti

Ar zivju fonda atbalstu realizēti trīs projekti

Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Vidzemes zvejnieku biedrību ir sekmīgi realizējusi Zivju fonda finansiāli atbalstītus projektus par Ķīšupes un Pēterupes dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu un zivju resursu aizsardzības pasākumiem.  

Lasīt vairāk

1.septembris novada izglītības iestādēs

1.septembris novada izglītības iestādēs

Saulkrastu vidusskolā 1.septembri iezvanīs plkst.9.00 Saulkrastu sporta centrā. Zvejniekciema vidusskolā svinīgais pasākums sāksies plkst. 9.00.

Lasīt vairāk

Iepazīstas ar izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam

Iepazīstas ar izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam

26.augustā Saulkrastu novada domes deputāti Normunds Līcis, Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis un izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, piedaloties Saulkrastu vidusskolas direktorei Veltai Kalnakārklei,...

Lasīt vairāk

Skolēni grib izteikties

Skolēni grib izteikties

Skolēniem jāļauj izteikties! Skolēnus jāmāca uzklausīt! Arī Saulkrastu novads var būt viena no vietām Latvijā, kur notiek debates – īsti debašu turnīri! Tieši tāpēc, skolotāj, piesakies un maini Saulkrastus!

Lasīt vairāk

Izmaiņas Saulkrastu virziena vilcienu sarakstos

Izmaiņas Saulkrastu virziena vilcienu sarakstos

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” informē, ka, ņemot vērā pasažieru skaita samazināšanos, sākot ar pirmdienu, 1. septembri, tiks atcelti vairāki  Saulkrastu virzienu elektrovilcieni, kuri norīkoti vasaras periodā.

Lasīt vairāk

Notiks domes sēde

Notiks domes sēde

Trešdien, 27.augustā, plkst.15.00 notiks ikmēneša domes sēde.

Lasīt vairāk

Otrreizējai pārstrādei nodots rekordliels daudzums videi kaitīgu preču

Otrreizējai pārstrādei nodots rekordliels daudzums videi kaitīgu preču

Lai veicinātu nolietotu elektropreču nodošanu otrreizējai pārstrādei un to nenonākšanu mežos vai citviet, kur tās var radīt apdraudējumu videi un cilvēka veselībai, SIA ZAAO (ZAA0) papildus ikdienā nodrošinātai elektropreču savākšanai...

Lasīt vairāk

Saulkrastiem balva par riteņbraukšanas veicināšanu

Saulkrastiem balva par riteņbraukšanas veicināšanu

Šī vasarā Saulkrastu novads piedalījās pašvaldību konkursā „Aktīvākā pašvaldība Latvijā ikdienas riteņbraukšanas veicināšanā”. Konkurss tika organizēts starptautiska projekta „Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidējā izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz...

Lasīt vairāk

Uzsāks LEADER projektu pieņemšanu

Uzsāks LEADER projektu pieņemšanu

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (turpmāk – RRLAB) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu uzsākšanu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”...

Lasīt vairāk

Pieejams jauns ūdensskaitītāju rādījumu nodošanas veids

Pieejams jauns ūdensskaitītāju rādījumu nodošanas veids

Kopš jūlija beigām, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) saviem klientiem ir nodrošinājis ērtāku ūdensskaitītāju rādījumu nodošanas veidu. Jau iepriekš ikmēneša fiksētos ūdensskaitītāju rādījumus varēja nodot, informāciju ievadot interneta vietnē www.komunalserviss.lv un...

Lasīt vairāk

Mobilais mamogrāfs Saulkrastos septembrī

Mobilais mamogrāfs Saulkrastos septembrī

Veselības Centrs 4 mobilais mamogrāfs  Saulkrastos ieradīsies 8. septembrī pie Saulkrastu slimnīcas,Ainažu ielā 34.

Lasīt vairāk

Saulkrastos durvis vērs "Telpa bērnam"

Saulkrastos durvis vērs

  Augustā Saulkrastos durvis vērs jauns rotaļu, attīstības un izglītības centrs bērniem - "TELPA BĒRNAM". Centrs apvieno mazuļu un bērnu aprūpes, attīstības un izklaides iespējas.      

Lasīt vairāk

Veltījums Baltijas ceļa 25. gadadienai

Veltījums Baltijas ceļa 25. gadadienai

  Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īsteno projektu "Baltijas ceļa stāsti". Projekta mērķis ir līdz šī gada beigām aktīvi iesaistīt...

Lasīt vairāk

Nedarbosies ielu apgaismojums

Nedarbosies ielu apgaismojums

Līdz ar to, ka notiek a/s „Sadales tīkli” organizētie darbi – virszemes kabeļa ieguldīšana zemē, remontdarbu laikā nedarbosies ielu apgaismojums starp Brāļu Kaudzīšu, V.Lāča, Pēterupes un Zītaru ielām.

Lasīt vairāk

Koka laipu nomaiņa Zvejniekciemā

Koka laipu nomaiņa Zvejniekciemā

Augustā ir uzsākta koka laipu nomaiņa kāpās Zvejniekciemā, Melnsila ielas galā un no Upes ielas gar kempingu "Jūras priedes" līdz pludmalei. Darbu ietvaros plānota esošo koka laipu pilnīga demontāža un...

Lasīt vairāk

Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti apstiprina – peldēties ir atļauts

Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti apstiprina – peldēties ir atļauts

   Veselības inspekcija informē, ka 4. un 5.augustā veiktajās peldūdens kvalitātes pārbaudēs ūdens paraugos mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts. 54 oficiālajās peldvietās  peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts. 

Lasīt vairāk

Atjaunos Saulkrastu vidusskolas fasādes

 Atjaunos Saulkrastu vidusskolas fasādes

Šī gada augustā tiks uzsākta ilgi gaidītā Saulkrastu vidusskolas fasādes atjaunošana. Darbu ietvaros plānots noņemt bojātos fasādes fragmentus un liekos elementus, atjaunot apmetumu, karnīzes, logu ailu elementus, cokolu, uzstādīt jaunas ārdurvis...

Lasīt vairāk

Notiks Velo diena

Notiks Velo diena

Šogad jau otro gadu pēc kārtas Saulkrastu pilsētā norisināsies velo diena, kuras ietvaros paredzētas aktivitātes ikvienam, kura sirdij tuvs un mīļš ir vasaras labākais pātvietošanās līdzeklis – velosipēds.

Lasīt vairāk

Piedalies aptaujā par Saulkrastu novada attīstību

Piedalies aptaujā par Saulkrastu novada attīstību

Lai varētu pietiekami labi novērtēt plānošanas dokumentu īstenošanu un Saulkrastu novada ilgtspējību, lūdzam veltīt dažas minūtes Jūsu laika un atbildēt uz zemāk pievienotajiem jautājumiem.

Lasīt vairāk

Domes ziņas augustā

Domes ziņas augustā

Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” augusta numurs.

Lasīt vairāk

Aicinām izmantot bezmaksas autostāvvietu

Aicinām izmantot bezmaksas autostāvvietu

Saulkrastu iedzīvotājiem un novada viesiem ir pieejama bezmaksas autostāvieta, kas izveidota netālu no Saulkrastu estrādes. Autostāvieta atrodas netālu no pludmales A.Kalniņa ielā, nogriežoties no Ainažu ielas. 

Lasīt vairāk

Notiks ceļa remontdarbi

Notiks ceļa remontdarbi

Sākot ar 6.augustu, ceļa posmā no Murjāņu ielas līdz Raiņa ielai notiks ceļa remontdarbi. Tiks atjaunota brauktuves virskārta, kā arī uzlabots ceļa marķējums.   Plānots, ka remontdarbi norisināsies līdz septembra sākumam. Darbus...

Lasīt vairāk

Paziņojums par zemes īpašumu

Paziņojums par zemes īpašumu

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 30.07.2014. lēmumu “Par zemes gabala nodošanu nomā”, ar apbūves tiesībām tiek iznomāts Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra...

Lasīt vairāk

Izsludināta pieteikšanās uz vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu amatu

Izsludināta pieteikšanās uz vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu amatu

Gatavojoties 12 Saeimas vēlēšanām, kas notiks šā gada 4.oktobrī, paziņojam, ka Saulkrastu novadā strādās divi vēlēšanu iecirkņi: 768. Iecirknis Saulkrastu novada domē (Raiņa ielā 8) un 769. iecirknis Zvejniekciema vidusskolā...

Lasīt vairāk

PASĀKUMI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sākas LBL3 turnīrs

Sākas LBL3 turnīrs

  Ar divām mājas spēlēm LBL3 sezonu sāk Saulkrastu basketbolisti. 3.oktobrī un 7.oktobrī spēļu sākums 20.00. Ieeja bez maksas. Skatītājiem loterija.

Lasīt vairāk

Aicinām uz atvērto durvju dienu Saulkrastu sporta centrā

Aicinām uz atvērto durvju dienu Saulkrastu sporta centrā

  27.septembrī Saulkrastu sporta centrā atvērto durvju diena:  

Lasīt vairāk

Pārbaudes spēle basketbolā

Pārbaudes spēle basketbolā

  Piektdien, 19.septembrī pirmo reizi jaunajā sezonā saviem skatītājiem atrādīsies LBL3 bronzas medaļu ieguvēji - Saulkrastu basketbolisti, aizvadot pārbaudes spēli ar Iecavas komandu. Sākums Saulkrastu sporta centrā 20.00, ieeja bez maksas.

Lasīt vairāk

Kinofestivāla "Baltijos Banga" atskaņas Saulkrastos

Kinofestivāla

  No 20. līdz 22. septembrim kinofestivāla „Baltijos Banga” filmu retrospekcija k/n „Zvejniekciems”. Tiks demonstrētas 7 Baltijas valstu  filmas. Ieeja visos seansos brīva. Filmu programma un seansu laiki - zemāk.  

Lasīt vairāk

Dzejas dienas Rīgas ielā

Dzejas dienas Rīgas ielā

12.septembrī 19.00 „Dzejas dienas Rīgas ielā” – aicinām visus pievienoties neparastam braucienam pa Rīgas ielu Saulkrastos, kas sevī glabā dzejas burvību.Katrā no autobusu pieturām notiks vietai un noskaņai atbilstoši dzejas...

Lasīt vairāk

Izrāde pieaugušajiem "Sex guru"

Izrāde pieaugušajiem

  12.oktobrī 16.00 komēdija „SEX GURU” Biļetes iespējams iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs un  Saulkrastos – k/n „Zvejniekciems” pie administratora no 8.septembra. Uzmanību! Ieeja izrādē no 16 gadu vecuma!

Lasīt vairāk

Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi aicina

Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi aicina

Sākoties jaunam mācību gadam, arī daudzi Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi aicina pievienoties interesentus un brīvo laiku pavadīt saturīgi! Zemāk piedāvājam tabulu, kurā redzama Saulkrastu PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” māksliniecisko...

Lasīt vairāk

Rokdarbnieku "Saules lolojums"

Rokdarbnieku

No 1.līdz 7.septembrim Saulkrastu domes zālē rokdarbnieku pulciņa un audēju kopas "Kodaļa" dalībnieku jaunāko darbu izstāde "Saules lolojums". Izstāde apskatāma domes darba laikā. Tikšanās ar autoriem un izstādes noslēgums 7.septembrī...

Lasīt vairāk

Folkloras festivāls "Pa saulei"

Folkloras festivāls

30.augustā Saulkrastos gadskārtējais folkloras gestivāls "Pa saulei", kurā piedalās Saulkrastu folkloras kopa "Dvīga", kā arī folkloras kopas no Olaines, Carnikavas un Cēsim. no 13.00 k/n "Zvejniekciems" visi laipni aicināti uz...

Lasīt vairāk

Pavadīsim "ceļojumā" JK "Anima"

Pavadīsim

  22.augustā 19.00 Saulkrastu jauktais koris ANIMA uzsāks jauno sezonu- ar neparastu, sportiski muzikālu aktualitāti. Trīs dienu garumā koristi dosies velo ekspedīcijā, kuras mērķis ir apzināt un ieskandināt svētvietas Saulkrastu apkaimē....

Lasīt vairāk

Seno ugunskuru nakts - konkurss saulkrastiešiem!

Seno ugunskuru nakts - konkurss saulkrastiešiem!

Atsaucoties uz nodibinājuma RĪGA 2014 aicinājumu, 30.augustā aicinām visus Baltijas jūras valstu piekrastes iedzīvotājus iedegt ugunskurus jūrmalā vienlaicīgi - pl.21.30! Lai šo brīdi padarītu košāku, sadarbībā ar SIA FAVILLE radošo...

Lasīt vairāk

Baltijas ceļam 25!

Baltijas ceļam 25!

  23.augustā 14.00 Saulkrastu domes zālē, atzīmējot Baltijas ceļa 25.gadadienu, notiks Ingas Zemītes grāmatas "Saulkrasti. No vissenākajiem laikiem līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai" atklāšanas svētki.

Lasīt vairāk

Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas

Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas

Arī šogad Saulkrasti aicina ikvienu būt kopā neaizmirstamos ērģeļmūzikas koncertos Saulkrastu Pēterupes ev.lut.baznīcā: 22.augustā 21.00 sadarbībā ar SIA "Latvijas koncerti" garīgās mūzikas programma "O Lux Beata", kurā muzicē Ilze Reine,...

Lasīt vairāk

Jaunie Latvijas kamermūziķi - Saulkrastiem

Jaunie Latvijas kamermūziķi - Saulkrastiem

  Vasara turpinās, turpinās arī muzikāli pārsteigumi un piedāvājumi. Šoreiz  aicinām divos koncertos – 16.augustā 21.00 Saules laukumā un 17.augustā 17.00 Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā -  vienuviet dzirdēt jaunos un...

Lasīt vairāk

Spānijas ritmi Saulkrastos!

Spānijas ritmi Saulkrastos!

17.augustā 16.00 Saules laukumā visi aicināti uz flamenko deju studijas "DUENDE" vasaras nometnes noslēguma koncertu! Flamenko deju studija "DUENDE" iepriecina saulkrastiešus jau 3.gadu, un šogad koncerta apmeklētāji varēs redzēt gan...

Lasīt vairāk

Amatierteātru saiets "Saulkrastu smaids 2014"

Amatierteātru saiets

9.augustā Saulkrastos viesosies amatierteātru aktieri no Dobeles, Grundzāles un Lejasciema. 12.00 Saules laukumā visi aicināti uz saieta atklāšanu, ko kuplinās Igetas Gaiķes vokālā studija "Tev un Man".

Lasīt vairāk

"Greizais ratiņš" Saulkrastu estrādē

16.augustā 18.00 Saulkrastu estrādē viesosies Nacionālā teātra dziedošie aktieri, kas sevi dēvē par muzikālo apvienību "Greizais ratiņš". Šis ir "Greizā ratiņa" jubilejas gads, jo pirms 15 gadiem apvienību izveidoja Juris...

Lasīt vairāk

Saulkrastu šlāgerfestivāls

Saulkrastu šlāgerfestivāls

  9.augustā Saulkrastu estrādē no pl.19.00 (ieeja no 18.00) visi laipni aicināti uz Saulkrastu šlāgerfestivālu! Šogad festivālā piedalās tādas Latvijā populāras grupas kā  „Dakota” un „Apvedceļš”, kā arī "Credo", "Linga", "Klaidonis"...

Lasīt vairāk

Jauniešu simfoniskais orķestris Saules laukumā

Jauniešu simfoniskais orķestris Saules laukumā

Jau rīt, 18.jūlijā, 16.00 Saules laukumā ar koncertprogrammu viesosies Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestris. Visi laipni aicināti!

Lasīt vairāk

SAULKRASTI JAZZ 2014

SAULKRASTI JAZZ 2014

21.—26. jūlijā Saulkrastos, atpūtas kompleksā «Minhauzena Unda» mūzikas mīļotājus priecēs XVII Saulkrastu džeza festivāls — Saulkrasti Jazz 2014. Visas nedēļas garumā būs baudāmi bezmaksas dienas koncerti Saulkrastu centrā, kā arī vakara koncerti...

Lasīt vairāk

SJIC vasaras darbiņi

SJIC vasaras darbiņi

Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centrs jau otro gadu sadabojas ar Saulkrastu bērnu dienas centru "Saulespuķe". Šogad tika apgleznota siena Raiņa ielā 7. Centra "Saulespuķe" sienu apgleznoja Rihards Millers, Terēze Tīna Turkupole...

Lasīt vairāk

Jauktajam korim "Anima" - sudrabs koru olimpiādē!

Jauktajam korim

Prieks un lepnums par mūsējiem - 8. Pasaules Koru olimpiādē JK "ANIMA" kategorijā C18 ieguvis SUDRABA medaļu! Apsveicam!      

Lasīt vairāk

Jūras līnija 2014

Jūras līnija 2014

  19.jūlijā 19.00 Saules laukumā gadskārtējā līnijdeju festivāla „Jūras līnija” koncerts! Koncertā kopā būs teju visas labākās Latvijas līnijdeju grupas, kā arī viesi,  jo 2014.gads ir jubilejas gads – pirms 15...

Lasīt vairāk

Pirmizrāde "Vella kalpi"

Pirmizrāde

  Svinot savu desmitās jubilejas vasaras sezonu, Muzikālais teātris 7 brīvdabas izrāžu skatītājiem jau jūlija beigās, 25.jūlijā 21.00, Saulkrastu brīvdabas estrādē dāvās īpašu notikumu – jaunu muzikālu brīvdabas izrādi „VELLA KALPI”. „Kāpēc jākaro? Kāpēc...

Lasīt vairāk

Saulkrastu novada svētki "Saulkrasti ir modušies"

Saulkrastu novada svētki

No 3. līdz 6. jūlijam Saulkrastu novads ikvienu aicina būt klāt grandiozos novada svētkos "SAULKRASTI IR MODUŠIES!" '; četrās svētku dienās plašajā svētku programmā ikviens radīs prieku un iespēju būt...

Lasīt vairāk

Saulkrastu svētku sporta sacensību nolikumi

Armwrestlings Novuss Galda_teniss Pludmales volejbols   Ielu basketbols   Futbols   Airesana   Makskeresana

Lasīt vairāk

Humoršovs "Sievietes, sievietes.."

Humoršovs

  11.jūlijā 19.00 Saulkrastu estrādē jaunais humoršovs „Sievietes, sievietes … ” Ceļu pie skatītājiem  uz Saulkrastiem uzsācis  humoršovs „Sievietes, sievietes …”, pulcējot visā Latvijā pilnas skatītāju zāles ar skaļām smieklu šaltīm! Biļetes „Biļešu paradīze”...

Lasīt vairāk

Saulkrastu vidus meklēšana

Saulkrastu vidus meklēšana

  Piektdienas vakarā notiks kārtējais Saulkrastu vidus meklēšanas pasākums. Divas ļaužu grupas startēs plkst. 23.00 no pilsētas robežām Inčupē un Zvejniekciemā. Satikšanās vieta tad arī būs Saulkrastu vidus, un tur tiks...

Lasīt vairāk

7. jūnijā Saulkrasti 2014. Wanted!

7. jūnijā Saulkrasti 2014. Wanted!

7. jūnijā  amerikāņu auto salidojums Saulkrastos notiks jau 5. reizi. No visām Latvijas malām, kā arī no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas un Krievijas uz Saulkrastiem dosies kā vēsturiski 20. gadu spēkrati, tā...

Lasīt vairāk

Ģimenes diena

Ģimenes diena

1.jūnijā 12.00 pie Saulkrastu sporta centra aicinām kopīgi nosvinēt Ģimenes dienu - būs radošās darbnīcas un piepūšamās atrakcijas vismazākajiem, koncertā piedalīsies mazie Saulkrastu dejotāji un dziedātāji; notiks arī ratiņu un...

Lasīt vairāk

Edgara Liepiņa atcerei veltītie sarīkojumi

Edgara Liepiņa atcerei veltītie sarīkojumi

25.maijā E.Liepiņa atcerei veltītie sarīkojumi sadarbībā ar Skultes kultūras integrācijas centru:13.00 E.Liepiņa atceres brīdis Skultes kapos; 15.00 Amatierteātru festivāls „Pasmaidi, sirds gaiša kļūs” Skultes kultūras intergrācijas centrā (ieeja 2 EUR);...

Lasīt vairāk

Ieripo Saulkrastu vasarā 2014!

Ieripo Saulkrastu vasarā 2014!

  24.maijā ikviens laipni aicināts uz Saulkrastiem, lai atklātu 2014.gada vasaras sezonu ar sarīkojumu „IERIPO SAULKRASTU VASARĀ!” kopā ar  vadītāju Ufo un slaveno orķestropēdu. Šī gada velobrauciena tēma „Ķersim vēju!”. Svētku...

Lasīt vairāk

Saulkrastos uzstāsies Emīla Dārziņa jauktais koris

Saulkrastos uzstāsies Emīla Dārziņa jauktais koris

17. maijā, Pēterupes evanģēliski luteriskās draudzes baznīcā (Saulkrastos, Ainažu ielā 4) plkst. 18:00 notiks kormūzikas koncerts, kurā uzstāsies viens no labākajiem Latvijas amatierkoriem.  

Lasīt vairāk

Dzintara burvība Muzeju naktī

Dzintara burvība Muzeju naktī

  17.maijā 20.00 – 22.00 pie R.Kaudzītes vasaras namiņa, Skolas ielā 19, gadskārtējais Muzeju nakts sarīkojums „Dzintara burvība”. Dzintars un Dzintra piedāvās ikvienam apskatīt Saulkrastu dzintara rotu darinātāju veikumu, būs viktorīnas...

Lasīt vairāk

"Fractus" rīta rasā

  13.maijā 18.00 k/n „Zvejniekciems” deju grupas „Fractus” 17.jubileja – „Fractus rīta rasā”. Kopā ar jubilāriem – arī I. Tamanes mūsdienu deju grupa „Šokolāde”      

Lasīt vairāk

Ceļojums. Pavasaris.

Ceļojums. Pavasaris.

  No 7.maija līdz 30.maijam Saulkrastu domes zālē izstāde „CEĻOJUMS. PAVASARIS.” apskatāma Saulkrastu domes zālē, Raiņa ielā 8., 2. stāvā, domes darba laikā.        

Lasīt vairāk

Mātes dienas koncerts k/n "Zvejniekciems"

Mātes dienas koncerts k/n

  11.maijā 12.00 k/n „Zvejniekciems” Mātes dienas koncerts kopā ar D.Kalniņas bērnu vokālo studiju, I.Vondas pirmsskolas bērnu deju kolektīvu, S.Ozolas – Ozoliņas deju grupu „Fractus” un koklētāju ansambli ”Saule” S.I vanovas...

Lasīt vairāk

Māmiņdienai veltīts koncerts

Māmiņdienai veltīts koncerts

Sestdien, 10. maijā, 17.00 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola ielūdz uz Māmiņdienas koncertu, kas notiks Saulkrastu novada domes ēkā. Ieeja brīva!

Lasīt vairāk

Saules Džezs

Saules Džezs

Svētdien, 4.maijā, plkst 14.00 pasākumā "Saules Džezs"uzstāsies pazīstamais džeza mūziķis, saksofonists Deniss Paškevičs un lieliskā dziedātāja Jolanta Gulbe-Paškeviča.

Lasīt vairāk

Volejbola veterānu turnīrs

Volejbola veterānu turnīrs

  3.maijā no 10.00 Saulkrastu sporta centrā (dāmas) un Zvejniekciema vidusskolā (kungi) notiks tradicionālais volejbola veterānu turnīrs " Saulkrastu kauss" , kurā sacentīsies komandas no dažādām Latvijas vietām. Līdzjutēji aicināti atbalstīt...

Lasīt vairāk

LR Neatkarības gadadienas svētki Saulkrastos

LR Neatkarības gadadienas svētki Saulkrastos

3.maijā LR Neatkarības atjaunošanas 24.gadadienai veltītie sarīkojumi Saulkrastos: 19.00 pūtēju orķestru koncerts "Lai svētki skan un atbalsojas" - Limbažu PO "Lemisele", Ugāles PO un Saulkrastu PO "Neibāde", 22.00 tradicionālā orientēšanās...

Lasīt vairāk

Koru un zēnu koru koncerts

Koru un zēnu koru koncerts

  23.aprīlī 12.00 k/n „Zvejniekciems”  Pierīgas skolu 2.-4. klašu koru un zēnu koru koncerts. Koncertā piedalās Pierīgas apriņķa mazie koristi un zēnu kori. Ieeja brīva

Lasīt vairāk

Ievas Strazdiņas darbi Saulkrastu domes zālē

Ievas Strazdiņas darbi Saulkrastu domes zālē

No 17.marta domes zālē apskatāma Ievas Strazdiņas darbu izstāde. I.Strazdiņa ir stikla darbu veidotāja, māksliniece, kuras vārds labāk zināms ārpus Latvijas robežām. Mākslinieces darbi atrodami gan muzeju, gan privātajās kolekcijās...

Lasīt vairāk

Lieldienas Saulkrastos

Lieldienas Saulkrastos

20.aprīlī 14.00 pie k/n "Zvejniekciems" un 21.aprīlī 13.00 pie Saulkrastu sporta centra tradicionālās Lieldienu svinības - olu ripināšana, greznošana, olu trauciņu un gultiņu gatavošana un priekšnesumi lieliem un maziem. Neaizmirsīsim...

Lasīt vairāk

Saule. Vējš. Pavasaris.

Saule. Vējš. Pavasaris.

No 4.aprīļa līdz 13.maijam kultūras nama "Zvejniekciems" mazajā zālē PII "Rūķītis" vecāko grupu "Tince" un "Zīlīte"  audzēkņu gleznu izstāde "Saule. Vē'jš. Pavasaris"    

Lasīt vairāk

Cirka programma "Oki-doki"

Cirka programma

17.aprīlī 14.00 kultūras namā "Zvejniekciems" cirka programma – klaunu šovs „Oki – doki”. Programmā dažādi dzīvnieki, burvju triki un žonglieris. Biļetes iepriekšpārdošanā k/n „Zvejniekciems” un Saulkrastu sporta centrā, ieejas maksa...

Lasīt vairāk

"Džimlai rūdi rallallā!"

12. aprīlī 16.00 kultūras namā "Zvejniekciems" jaunā latviešu spēlfilma "Džimlai rūdi rallallā!". No 12. marta piedāvājam iespēju biļetes iegādāties iepriekšpārdošanā k/n "Zvejniekciems" un Saulkrastu sporta centrā pie administratoriem. Ieejas maksa...

Lasīt vairāk

Nedēļas nogalē basketbols un galda teniss

Nedēļas nogalē basketbols un galda teniss

  Sestdien, 5.aprīlī Saulkrastu čempionāts basketbolā: 13.00 Juglas pistons - LPR; 14.15. Rožu dārzs - Bujāns studijā. Svētdien, 6.aprīlī 11.00 Saulkrastu čempionāts galda tenisā, 4.posms.

Lasīt vairāk

Pasākumu kalendārs

Augusts 2014 Septembris 2014 Oktobris 2014
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Vārda dienu šodien svin: Elma, Elna, Menarda